Disminueix un 6,5% el nombre de vehicles que ha entrat al país a l’octubre però augmenten els pesants

La frontera franco andorrana
La frontera franco-andorrana. Foto: ATV

El nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes d’octubre ha estat de 315.601, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mes d’octubre de l’any anterior del -6,5%. El total de turismes presenta un decrement del -7,1% i el de vehicles pesants un increment del +20,2%.

Els turismes provinents d’Espanya han tingut una variació percentual negativa del -0,6% mentre que, pels provinents de França, la variació ha estat d’un -18,8%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual positiva del +29,9% per la frontera hispanoandorrana. Pel que fa a la frontera francoandorrana, la variació ha estat negativa en un -29,5%.

El nombre de vehicles que han entrat al país durant els darrers 12 mesos ha estat de 3.406.325, fet que representa una variació del -18,4% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 4.174.261 vehicles. Els vehicles que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han disminuït en 504.854 unitats, un -18,2% respecte al mateix període de l’any passat, mentre que els que han entrat per la frontera francoandorrana ho han fet en un -18,7% (-263.082 unitats).

De gener a octubre del 2020, respecte el mateix període del 2019, s’ha produït un decrement del -24,1% en el nombre de vehicles, amb un decrement del -25,1% dels provinents d’Espanya i un decreixement del -22,1% dels provinents de França.

TOTES LES NOTÍCIES