CCIS: Jornada del Centre de Resolució de Conflictes Empresarials amb un debat sobre casos pràctics

Dibuix que representa dues persones en un conflicte empresarial (JhonStocker / Freepik)
Dibuix que representa dues persones en un conflicte empresarial (JhonStocker / Freepik)

La Cambra de Comerç Indústria i Serveis ha organitzat una nova jornada del Centre de Resolució de Conflictes Empresarials (CRCE) que tindrà lloc el proper dimecres 29 de març, a les 18 hores, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

L’acte pretén donar a conèixer i fomentar l’aplicació d’aquest mètode alternatiu de resolució de conflictes o ADR tot exposant el debat en una taula rodona de tres casos reals. L’objectiu és buscar altres maneres de resoldre conflictes d’una manera més efectiva, i evitant la via judicial, de manera que tot el procés sigui menys costós, més ràpid i no afecti negativament les relacions entre les parts involucrades.

A part d’això, són eines alternatives que ofereixen molts avantatges, com són la flexibilitat, la rapidesa i la privacitat en la resolució de conflictes comparat amb l´ús de la via judicial.

La taula rodona permetrà exposar diferents experiències pràctiques entre els experts en la matèria i en concret, hi prendran part dos mediadors i un pèrit.

Hi prendran part Juan Antonio Ruiz García, advocat i mediador de Cuatrecasas especialista en litigació i arbitratge; Natàlia Flores Pujol, advocada i mediadora experta en la prevenció, gestió i resolució de conflictes empresarials, tant en l’àmbit mercantil com en l’organitzacional i Joan Lagen Vidal, economista i amb una àmplia experiència en conflicte en empreses familiars, sector públic i immobiliari privat.

L’objectiu de la jornada és mostrar com s’aplica la mediació, la conciliació, i el fact finding, tres procediments ADR que ofereix el Centre de Resolució de Conflictes Empresarials (CRCE) de la Cambra.

L’obertura de l’acte anirà a càrrec de Josep Maria Mas, president de la Cambra i la taula de debat estarà moderada per Pilar Escalé, directora de la Cambra.El CRCE en funcionament des de fa tres mesos

El CRCE és un servei més que ofereix la Cambra des de fa tres mesos i està liderat per la directora, Pilar Escaler, amb el suport de la responsable del centre, Jordina Ticó.

Les funcions del servei del Centre són assessorar sobre quin mètode ADR és més adient en cada cas. A més, també s’admeten a tràmit les sol·licituds, es gestionen i es tramiten els procediments, es fa la designació de la persona imparcial entre els professionals inscrits a la Cambra de Comerç, es proposa un espai adequat per a dur a terme l’ADR, es determina la llengua, es fan les notificacions i es gestiona la documentació requerida.

Els ADR són els procediments alternatius de resolució de conflictes, en què un tercer, professional, imparcial i neutral, ajuda les parts a resoldre una situació. L’acord a què arriben les parts té la mateixa validesa i eficàcia que un contracte privat; pot ser elevat a escriptura pública davant d’un notari i també pot ser homologat judicialment per un batlle. El Centre de Resolució de Conflictes de la Cambra ofereix la mediació, conciliació i el fact finding o peritatge extrajudicial, com a principals serveis ADR.

En els tres casos, dues o més parts intenten aconseguir, voluntàriament, un acord amb la intervenció d’un tercer imparcial, ja sigui un mediador, un conciliador o un pèrit. La diferència rau en què a la mediació el professional ajuda les parts a arribar a un acord però no pot fer propostes. En en el cas del conciliador, sí que en pot fer mentre que en el fact finding les parts acorden a sotmetre les seves diferències de caràcter tècnic a l’opinió qualificada d’un expert o pèrit, tot i que la seva decisió no ha de ser vinculant, excepte pacte exprés en contrari de les parts.INFORMACIÓ ADICIONAL DELS PARTICPAPANTS DE LA TAULA DE DEBAT:

1.- Juan Antonio Ruiz García: advocat

Advocat col·legiat a Espanya. Treballa a Cuatrecasas des del 2003, on és soci de l’àrea de litigació i arbitratge des del 2011. Està especialitzat en litigació civil i mercantil, responsabilitat contractual i extracontractual, danys massius, dret farmacèutic, responsabilitat per producte defectuós, dret d’assegurances, arbitratge i mediació. També és codirector de l’equip de treball sobre mediació empresarial i laboral del Llibre Blanc de la Generalitat de Catalunya.

Membre del comitè europeu del CPR. A més és professor a l’àrea de Dret civil a la Universitat Pompeu Fabra des de 1997. Ha realitzat diversos cursos nacionals i internacionals sobre mediació i resolució i prevenció de conflictes, com per exemple el que va cursar al Màster de la Universitat de Berkeley (Califòrnia), i es ponent habitual i formador de mediadors en l’àmbit de la mediació empresarial en cursos nacionals i internacionals.

2.- Natàlia Flores Pujol: advocada i mediadora

Sòcia cofundadora i Directora General i d’Organització de GIRA ADR, consultoria especialitzada en la prevenció, gestió i resolució de conflictes empresarials, tant en l’àmbit mercantil com en l’organitzacional.
Sòcia cofundadora de BCNResol ODR Solutions, empresa desenvolupadora de les apps b-ressol en l’àmbit escolar i co-ressol en l’àmbit empresarial, per a la detecció i gestió de conflictes. Vicepresidenta de Mediation Quality, associació d’ADR acreditada per la Unió Europea.

TOTES LES NOTÍCIES