Durant la sessió d’hivern del Consell d’Europa que va arrencar ahir a Estrasburg, s’ha procedit a la renovació de diferents càrrecs. La candidatura del President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, es va treballar a la reunió de Bureau del grup SOC de l’Assemblea Parlamentària, i la seva proposta es va votar a la Comissió d’Afers Legals de la Comissió d’Europa, després d’haver analitzat el currículum de tots els candidats i candidates, la seva experiència i trajectòria.

En aquest marc, López ha estat escollit com a representant de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa al GRECO. La votació va estar molt igualada amb Serhii Vlasenko, el delegat d’Ucraina al PACE i Co-Delegat al GRECO, qui s’ha posat en contacte amb López per assegurar-li que rebrà la seva assistència plena pel que fa a les activitats del GRECO, amb l’esperança de consolidar el potencial de l’Assemblea.

Millorar la capacitat per lluitar contra la corrupció i el tràfic d’influències, identificar deficiències dins les polítiques d’anticorrupció nacionals i promoure els canvis legislatius i institucionals necessaris són tres dels objectius del GRECO (Group of States against Corruption). Actualment el GRECO el conformen 50 estats, entre els quals figura Andorra.

“Estic satisfet: és important el treball que fa aquesta organització, i per Andorra és important tenir rellevància dins els organismes internacionals. Des del PS sempre hem defensat més que anar obrint noves presències internacionals i tenir una participació activa en tots organismes als quals ja som pressents, i particularment en totes aquelles qüestions vinculades al Consell d’Europa”.

El PS vol estrènyer llaços en l’àmbit internacional: “avui en dia la política es juga més a escala internacional que nacional, a causa de les interconnexions que cada cop són més elevades. No es pot viure aïllat del món; un petit país com Andorra necessita tenir cada cop més i millors contactes internacionals per ser més forts nacionalment. Andorra necessita guanyar pes en els fòrums internacionals”, explica López.

 

El PS busca establir contacte amb el Banc Europeu de Desenvolupament
Fer contactes amb relació a l’adhesió d’Andorra al Banc Europeu de Desenvolupament és l’altre objectiu dels socialdemòcrates: “a través dels ambaixadors d’Espanya i d’Andorra s’està mirant de posar en contacte tant amb el Governador del banc com una de les vicegovernadores que és de nacionalitat espanyola que és una persona de llarga trajectòria amb organismes internacionals”, ha explicat el President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López.

El PS vol tenir més informació de les diferents possibilitats que ofereix aquest banc de caràcter marcadament social. “Al nostre entendre és una possibilitat molt interessant per Andorra i que tal com ja hem dit ens comprometem a què sigui analitzada amb molt deteniment”, ha declarat López.

PS