L’IPC se situa en el 0% al setembre

Gràfic que mostra l'evolució de l'IPC en comparació amb els països de l'entorn
Gràfic que mostra l’evolució de l’IPC en comparació amb els països de l’entorn. Font: Departament d’Estadística

La variació anual de l’Índex de Preus de Consum al setembre del 2020 és del +0,0% (agost 2020: +0,4%), com a resultat de les variacions observades en els grups de béns i serveis que composen l’IPC. Així ho explica el Departament d’Estadística en una nota de premsa.

Els principals grups de l’IPC que provoca que la variació anual del mes de setembre disminueixi quatre dècimes respecte a l‘enregistrada al mes d’agost són els següents: Grup 3: “Vestit i calçat” amb una variació anual del +1,1%, deu punts i quatre dècimes inferior a la del mes anterior, tot i l’inici de la nova col·lecció d’hivern l’augment no és tan fort pel fet que hi ha articles que encara estan de rebaixes quan l’any passat estaven en preus no rebaixats; Grup 1: “Alimentació i begudes no alcohòliques” amb un decreixement de dues dècimes, situant-se al 2,3%, a conseqüència d’un creixement menor en el preu dels productes càrnics.

Els principals grups amb un efecte positiu són: Grup 9: “Esbarjo, espectacles i cultura” amb un decreixement menor d’un punt i dues dècimes, situant-se al -2,5%, a conseqüència d’un increment dels preus dels viatges organitzats; Grup 10: “Ensenyament” amb un creixement menor d’un punt, situant-se al +3,0%, a causa de l’augment de preu en l’ensenyament privat.

Els grups de l’IPC que han mantingut la variació anual de preus al mes de setembre són: Grup 2: “Begudes alcohòliques i tabac” amb el +3,8%; Grup 6: “Salut” amb el +1,2%; Grup 8: “Comunicacions” amb el -0,6%.

La variació mensual de l’IPC és del +1,3% (setembre 2019: +1,7%) i els principals grups que contribueixen a l’esmentada variació són els següents. Els principals grups que destaquen per la seva repercussió positiva són: Grup 3: “Vestit i calçat” amb una variació mensual del +19,7% i una repercussió mensual del +1,17%, a conseqüència de la sortida de la nova col·lecció d’hivern; Grup 1: “Alimentació i begudes no alcohòliques” amb una variació mensual del +0,4% i una repercussió mensual del +0,08%, a causa d’un dinamisme en el preu dels llegums i verdures. El principal grup que destaca per la seva repercussió negativa és: Grup 7: “Transport” amb una variació mensual del -0,1% i una repercussió mensual del -0,02%, a causa del descens del preu dels carburants i lubricants.

 

Comparació amb l’entorn
La variació anual de l’IPC d’Espanya de setembre del 2020 se situa al -0,4%. Aquest creixement d’una dècima és a conseqüència de l’augment en la variació anual de: més d’un punt al grup “Habitatge” amb el -1,4% per l’increment del preu de l’electricitat; d’un punt al grup “Esbarjo i cultura” amb el -1,1% per un decreixement menor en els preus dels paquets turístics respecte a l’any anterior; i de dues dècimes al grup “Alimentació i begudes no alcohòliques” amb el +2,4% a causa d’un dinamisme en els preus dels llegums i verdures. Per altra banda, el grup “Transport” (variació anual –5,0%) disminueix sis dècimes a conseqüència dels preus dels carburants i lubricants; i el grup “Hotels, cafès i restaurants” (variació anual +0,3%) disminueix dues dècimes a conseqüència
d’un descens en els preus dels serveis d’allotjament.

La variació anual de l’IPC de França de setembre del 2020 se situa al +0,0%. Aquest decreixement de dues dècimes en la variació anual respecte al mes passat és conseqüència d’una disminució de tres dècimes en la variació anual dels “Serveis” amb el +0,6% produït per una disminució en els preus dels serveis d’allotjament. S’explica també pels preus de l’”Energia” (variació anual -8,0%) que decreixen gairebé un punt a conseqüència dels preus dels productes petroliers. Finalment, els preus de l’”Alimentació” (variació anual +0,9%) i dels “Productes manufacturats” (variació anual -0,2%) evoluciona al mateix ritme que el mes passat.

A nivell de la Unió Europea, l’evolució dels preus de l’Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCH) se situa al -0,3% al setembre del 2020 (agost 2020 -0,2%).

TOTES LES NOTÍCIES