Espècies en perill d’extinció: Arpella pàl·lida

Un exemplar d'arpella pàl·lida (Gencat.cat)
Un exemplar d’arpella pàl·lida (Gencat.cat)

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?

L’arpella pàl·lida és un rapinyaire mitjà-petit (uns 300-400 g) i amb un marcat dimorfisme sexual; els mascles són d’un gris net, mentre que les femelles i joves d’un color marronós. Típic de zones obertes, nidifica al terra, entre matolls o herbassars. És migradora parcial, una part de la població europea hiberna a Catalunya, on s’agrupa en zones comunals. És una espècie catalogada en perill d’extinció.Hàbitat

  • A Catalunya, com a nidificant, històricament l’arpella pàl·lida ha criat tant en àrees obertes de muntanya amb presència de matollars i a zones cerealistes del Pla de Lleida. Com a hivernant, es pot observar a zones cerealistes i altres tipus de conreus herbacis, zones humides i també de manera més esporàdica a zones de muntanya, tot i que sempre en baix nombre.Distribució

  • Es distribueix principalment per la regió eurosiberiana. Dins la regió mediterrània, els hàbitats naturals de reproducció han estat progressivament substituïts per hàbitats cerealistes, que ara són gairebé l’únic habitat de nidificació en l’àmbit peninsular.

  • A Catalunya, als anys 90, nidificava sobretot en matollars o prats de muntanya del Pirineu, bàsicament a la Cerdanya i l’Alt Ripollès. A començaments dels 2000, l’espècie deixa de niar al Pirineu i comença a trobar-se nidificant unes poques parelles en camps de cereal, ordi i blat en una àrea al límit de les comarques de la Noguera i la Segarra.Informació extreta de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES