El total d’assalariats disminueix un 1,4% al setembre

Operaris fent els treballs de manteniment a la passarel·la del camí Ral de la Massana
Operaris fent els treballs de manteniment a la passarel·la del camí Ral de la Massana. Foto: Comú de la Massana

El nombre total d’assalariats del mes de setembre del 2020 és de 37.490 persones, el que representa una variació del -1,4% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què hi va haver 38.016 persones. Així n’informa el departament d’Estadística mitjançant una nota de premsa.

El mes de setembre del 2020 presenta un augment destacat del nombre d’assalariats, comparat amb el mateix mes de l’any 2019, en els sectors: ”Indústries manufactureres” (+6,6%), “Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials” (+4,2%), “Educació”, amb un +3,3% i “Altres activitats socials i serveis personals (+2,9%)”. En canvi, presenten variacions negatives destacables del nombre d’assalariats els sectors: “Hoteleria” amb un -12,5%, “Transports i comunicacions” i “Llars que ocupen personal domèstic”, ambdós amb un -4,8%, “Comerç al detall, llevat de vehicles de motor” amb un -3,5% i “Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura”, amb un -3,0% en comparació amb el mes de setembre del 2019.

La mitjana d’assalariats, d’acord amb les dades al llarg dels darrers 12 mesos, és de 39.098 persones, un -0,8% menys respecte a les dades del mateix període anterior. Els sectors en els que més han incrementat els assalariats són: “Construcció” amb un +6,0%, seguit d’“Indústries manufactureres”, amb un +4,9%. Els sectors en els que més han disminuït són: “Hoteleria”, amb un -8,4% i “Llars que ocupen personal domèstic”, amb un -3,4%.

El mes de setembre del 2020, un total de 2.440 assalariats (3.287 el mes d’agost) s’han vist afectats per les Suspensions Temporals de Contractes de Treball arrel de la Covid-19, i han vist complementat el salari percebut per l’empresa amb l’aportació econòmica per part de Govern. Aquest assalariats representen el 7% dels assalariats totals (un 9% el mes d’agost). L’aportació econòmica feta per Govern ha estat de 1.511.460€ (1.875.353€ el mes d’agost), el que representa un 2% de la massa salarial total (un 2% el mes d’agost).

Arrel de les Suspensions Temporals de Contractes de Treball, tant la massa salarial com el salari mitjà s’han vist afectats, sobretot en certs sectors d’activitat on s’han produït més suspensions de contractes.

 

Massa salarial i salari mitjà

La massa salarial total del mes de setembre del 2020 és de 78,28 milions d’euros. La variació és negativa, d’un -1,4%, respecte al mateix mes de l’any anterior. Els sectors que presenten variacions positives destacables són: “Indústries manufactureres”, amb un +5,4%, “Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials”, amb un +4,1% i “Educació” i “Construcció”, ambdós amb un +3,7%. Els sectors amb variacions negatives que més destaquen són: “Hoteleria”, amb un -15,9%, “Transports i comunicacions”, amb un -7,4% i “Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura”, amb un -5,5%.

Cal tenir en compte que la massa salarial inclou les aportacions de Govern derivades de les Suspensions Temporals de Contractes de Treball arrel de la Covid-19.

D’acord amb les dades recollides al llarg dels darrers 12 mesos, la mitjana mensual de la massa salarial és de 83,91 milions d’euros, equivalent a una variació del -0,5% respecte al mateix període anterior. Els sectors que presenten variacions positives destacades són: “Construcció”, amb un +6,9% i “Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials”, amb un +3,6%. “Hoteleria” i “Llars que ocupen personal domèstic” presenten variacions negatives destacades del -10,8% i -3,2% respectivament.

El salari mitjà total declarat a la CASS per al mes de setembre del 2020 és de 2.088,11€, és a dir, un +0,0% respecte al mateix mes de l’any anterior.

D’acord amb les dades acumulades durant els darrers 12 mesos, el salari mitjà s’ha situat en 2.146,20€, equivalent a una variació positiva del +0,3% respecte al mateix període anterior, en què va ser de 2.139,69€. Presenten variacions positives remarcables: “Activitats immobiliàries i serveis empresarials”, amb un +2,0% i “Educació” i “Venda i reparació de vehicles a motor” amb un +1,5% i +1,2%, respectivament. “Hoteleria” i “Indústries manufactureres”, amb un -2,7% i un -2,2% respectivament, presenten variacions negatives destacables respecte al període anterior.

 

 

TOTES LES NOTÍCIES