El PS celebra que la joventut estigui representada a la taula d’habitatge

els consellers generals del grup parlamentari socialdemòcrata, Roger Padreny i Carles Sánchez.
Els consellers generals del grup parlamentari socialdemòcrata, Roger Padreny i Carles Sánchez. Foto: PS

El Partit Socialdemòcrata (PS) celebra que gràcies a les transaccions de les esmenes que van presentar a la Llei de mesures urgents, hagin aconseguit que, a dia d’avui, la joventut, els consumidors i usuaris siguin col·lectius representats a la taula d’habitatge: l’òrgan bàsic per consensuar les polítiques d’habitatge. El conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Roger Padreny, ha explicat que des de la formació consideren “que hi ha determinats actors que no es troben representats i d’altres que es troben sobrerepresentats. Amb aquesta modificació busquem l’equilibri en la representació dels interessos del conjunt d’actors implicats en les polítiques d’habitatge.

Una altra de les fites assolides per la formació socialdemòcrata amb els grups de la majoria és l’encomana a Govern de dur a terme planificacions pel dret a l’habitatge, a través de l’elaboració de plans estratègics en la matèria. “Des del PS considerem necessari que es comenci planificar en matèria d’habitatge, juntament amb tots els actors públics i privats implicats directament o indirectament en les polítiques d’habitatge a Andorra, ha explicat el conseller Carles Sánchez.

No obstant, a banda de defensar una política consensuada i planificada, des del PS aposten fermament perquè la política d’habitatge sigui pública, amb un lideratge fort dels poders públics i amb totes les eines possibles per dur a terme un canvi real i estructural. Per això, consideren que “s’han de brindar, ja, eines com el registre de contractes d’arrendament (necessari per tenir dades oficials i iniciar una política pública d’habitatge efectiva), una proposta introduïda via esmena que els grups de la majoria no han acceptat.

A més a més, des de la formació defensen que els recursos obtinguts de la cessió, els comuns poden emprar-los en polítiques actives d’habitatge o altres equipaments i espais públics. “La cessió és un benefici públic, per a l’interès general, que reverteix en el benestar col·lectiu”, ha defensat Sánchez i és per aquest motiu que els socialdemòcrates han presentat una reserva d’esmena per a la supressió de la disposició transitòria segona del projecte de llei de reducció del percentatge de la cessió obligatòria i gratuïta a favor dels comuns de la llei d’ordenació del territori i l’urbanisme.

A més de la reserva d’esmena de creació del Registre de contractes d’arrendament i en la supressió de la disposició transitòria segona del projecte de llei “reducció del percentatge de la cessió obligatòria i gratuïta a favor dels comuns de la llei d’ordenació del territori i l’urbanisme”, els socialdemòcrates també presenten una reserva d’esmena a la supressió de l’ “exempció de determinats requisits d’habitabilitat”, pel fet que no comparteixen “l’habilitació d’habitatges que no compten amb els criteris d’habitabilitat actuals”.

Unes reserves d’esmena que s’hauran de debatre en el ple aquest dijous 26 de novembre, de forma més àmplia per reconsiderar la seva incorporació a la Llei de mesures urgents.

TOTES LES NOTÍCIES