El Govern aprova els plans d’estudis del bàtxelor en humanitats de la Universitas Europaea IMF

La Seu del Ministeri d'Educació a Sant Julià de Lòria
La seu del Ministeri d’Educació a Sant Julià de Lòria. Foto: ARXIU

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, un nou el pla d’estudis, en aquest cas referent al bàtxelor en humanitats de la Universitas Europaea IMF. Tal com marca la Llei, els plans d’estudis ja compten amb l’acreditació prèvia favorable de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA).

El pla d’estudi aprovat té una càrrega de treball de 180 crèdits europeus (ECTS); 168 obligatoris i 12 de lliure elecció. S’estructura en tres cursos acadèmics a temps complet dividits en semestres, i s’imparteixen en la modalitat virtual. La llengua vehicular de l’ensenyament és el català.

Un cop finalitzada la formació, els estudiants reben el títol de bàtxelor en humanitats, equivalents al nivell 2 del marc andorrà de titulacions d’ensenyament superior. Així, els qui superin els estudis podran dedicar-se a àmbits com l’exercici de funcions tècniques d’organització i gestió d’iniciatives culturals i artístiques, institucions culturals públiques i privades, el disseny i gestió d’iniciatives de desenvolupament del patrimoni històric i cultural o en companyies de producció artística i cultural i indústries afins, entre altres.

Es tracta del cinquè pla d’estudis aprovat per a la Universitas Europaea IMF, després que enguany també es donés el vistiplau als bàtxelors en administració d’empreses, llengua catalana, informàtica i dret.

TOTES LES NOTÍCIES