El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs d’oposició, d’un nou notari.

Pel que fa a la presentació de candidatures per ocupar la nova plaça, es destaca que el termini finalitza el 15 de maig del 2020 a les 15:30 hores al Servei de Tràmits del Govern, tenint en compte que la data prevista per a la realització de les diferents proves és el mes de desembre del 2020 i el gener del 2021.

Precisament, també es fixen les condicions per participar en el procés de selecció, que són els següents:

a)    Tenir la nacionalitat andorrana

b)    Estar en plena possessió dels drets civils i polítics

c)    No estar condemnat per delictes dolosos o per delictes imprudents vinculats a l’exercici de la funció pública o jurisdiccional, mentre no s’hagi produït la cancel·lació dels antecedents penals

d)    Estar en possessió com a mínim d’un títol de nivell 4 del Marc andorrà de titulacions d’ensenyament superior en l’àmbit del dret, lliurat o reconegut pel Govern

e)    No estar incapacitats per a l’exercici de la professió ni trobar-se comprés en cap causa d’incompatibilitat establerta en l’apartat 2 de l’article 7 de la Llei 11/2017.

Així mateix, s’ha establert que el tribunal de selecció que ha de valorar les proves i avaluar els candidats es compon pel ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell; del president de la Cambra de Notaris, Josep Estañol; del president del Tribunal Superior de Justícia, Albert Andrés; la presidenta de la Batllia, Laura Rodríguez; i dos lletrats estrangers amb un alt grau d’experiència designats pel Govern, Antoni López Montanya i Juan-José López Burniol

El procés de selecció consta d’una fase de concurs, que té una ponderació d’un 20% del total, en la qual es valoraran els mèrits indicats en el currículum vitae aportat per les persones admeses, destacant aspectes com ara la formació acadèmica acreditada o l’experiència professional en l’àmbit del dret a Andorra. A més, també s’inclou una fase d’oposició, que representarà un 80% de la puntuació total i que consta de la prova de caràcter teòric i una prova pràctica. El procés de selecció comptarà amb una prova psicotècnica.

Una vegada el tribunal hagi seleccionat el notari, un moment que es preveu assolir el febrer del 2021, aquest haurà de passar una formació abans de prendre possessió de les seves funcions. El plec de bases estableix que el notari ha de seguir una formació inicial de sis mesos de durada entre les notaries existents a Andorra al moment de l’inici de la formació.

Quan hagi finalitzat el període de formació, el notari titular de la notaria on s’han desenvolupat les pràctiques, emetrà un certificat on constarà el període durant el qual el notari ha estat en aquella notaria, i per tal que sigui validada l’esmentada formació. Finalment, el Govern nomenarà el notari, que prendrà possessió de les seves funcions després d’haver prestat jurament o promesa davant el ministre de Justícia i Interior.

Les persones interessades disposen de les bases de la convocatòria al Servei de Tràmits de l’Edifici Administratiu de Govern, mentre que al Ministeri de Justícia i Interior es proporcionarà la informació complementària que puguin necessitar els candidats.

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada