Camins del català: el monestir de Santa Maria de la Real 

Monestir de Santa Maria la Real
Monestir de Santa Maria la Real (Creative Commons)

Ramon Llull va ser instructor, majordom i menescal de Jaume II, quan aquest era administrador de Mallorca i, més tard, quan en va ser el rei. Llull tenia un bon patrimoni per administrar i tenia una bona relació amb el poder. Es va casar amb Blanca Picany i va tenir dos fills: Magdalena i Domènec.

Llull portava una vida frívola i una mica luxuriosa –dit per ell mateix– fins que se’n va penedir. Resulta que quan tenia trenta anys se li va aparèixer Crist clavat a la creu. La visió se li va tornar a repetir, cosa que el va fer amoïnar una cosa de no dir. Al capdavall va interpretar que havia d’abandonar la vida mundana i dedicar-se únicament a servir Déu. L’encàrrec que li «va entrar al cor» va ser convertir els infidels. Hauria d’escriure el millor llibre per demostrar de manera irrefutable els dogmes de la fe cristiana. Hauria de treballar per alçar monestirs en què es poguessin formar missioners, la qual cosa volia dir, també, ensenyar-los la llengua dels infidels.

El fet és que, al cap de poc temps, Llull es va vendre les seves propietats (excepte una petita part que va deixar a l’esposa i els fills) i es va convertir en un home religiós, que vestia pobrament i que portava una barba molt llarga.

Es va passar uns deu anys formant-se i fent vida contemplativa, sempre a Mallorca. Va freqüentar l’abadia cistercenca de Santa Maria de la Real i, més tard, va viure sol al puig de Randa.

Sobre el monestir de la Real, hem de dir que va ser construït al cap de poc temps que Jaume I conquerís Mallorca. El monestir és situat a tres quilòmetres al nord de Palma, entre les carreteres d’Establiments i de Valldemossa. El Consell Insular de Mallorca va declarar el monestir Bé d’Interès Cultural. Si entrem fins al claustre hi veurem el monument que Ramon Llull hi té dedicat. És obra d’Andreu Orell Salvà, que va representar el beat agafant el Llibre d’Ave Maria.

Llegim com explica Llull mateix el canvi de vida que va experimentar de manera sobtada. Són versos del llibre El desconhort.

Quan fui gran e sentí del món sa vanitat,

comencí a fer mal e entrí en pecat,

oblidant Déu gloriós, seguint carnalitat;

mas planc a Jesucrist per sa gran pietat,

que es presentà a mi cinc vets crucificat,

per ço que el remembràs, en en fos enamorat

tan fort, que eu tractàs com Ell fos preïcat

per tot lo món, e que fos dita veritat

de la sua Trinitat e con fo encarnat;

perquè eu fui espirat e en tan gran volentat,

que res àls no amé mas que Ell fos honrat,

e adoncs comencí con lo servís de grat.

 

CURIOSITATS
  • El 1295 Ramon Llull va escriure en vers l’obra El desconhort perquè així fos més fàcil que els joglars la memoritzessin i la difonguessin. Hi expressava el desconsol perquè el seu projecte no tenia, en aquells anys, l’acceptació que esperava.
  • En el monestir de la Real hi destaca la Biblioteca Balear, tancada durant força anys però finalment oberta a investigadors gràcies al Consell de Mallorca. Recull un conjunt monumental de 14.000 monografies i una col·lecció de 400 manuscrits. Hi destaquen el Llibre del Consolat de Mar (1385); el Llibre extraordinari de la cort de l’abat de la Real (1615); la Història de Mallorca, de Bonaventura Serra (1771), i sobretot una col·lecció d’obres lul·lianes.

David Paloma / Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya

TOTES LES NOTÍCIES