Afers Socials atorga 3,09 milions d’euros en ajuts a l’habitatge de lloguer el 2022, un 7,16% més

Edificis d'habitatges a Andorra la Vella
Edificis d’habitatges a Andorra la Vella. Foto: Fòrum.ad

Adjudicats els ajuts per a l’habitatge de lloguer per a l’any 2022. Enguany s’han atorgat 3.093.123,36 euros, un 7,16% més que en la passada convocatòria (2.886.395,76 euros) i un 53,83% més que en el 2020 (2.010.790,20 euros). Els mesos subvencionats són els compresos entre el gener i el desembre del 2022 (12 mesos).

Entrant a les dades concretes, es destaca que s’han rebut un total de 1.824 sol·licituds, de les quals se n’han resolt 1.776. Les 48 restants s’han arxivat per manca de presentació de documents després de fer el requeriment corresponent, o per defunció o renúncia de la persona sol·licitant.

De les 1.776 sol·licituds resoltes, un total de 1.471 complien els requisits i per tant s’han resolt favorablement, per un import total de 3.093.123,36 euros. La resta, és a dir, 305 sol·licituds, no complien els requisits i s’han resolt desfavorablement. En aquest sentit, les peticions favorables representen un 83% de les resoltes enfront del 78% de la convocatòria anterior en la qual es van aprovar un total de 1.395 sol·licituds per un import de 2.886.395,76 euros.

Quant al perfil de les sol·licituds resoltes favorablement, es destaca que el 27,80% d’aquestes es corresponen a famílies monoparentals (409), el 23,45% a persones grans (345), el 5,91% a famílies nombroses (87) i el 5,64% a joves menors de 30 anys (83).

 

Alleugeriment en els tràmits per accelerar el pagament dels ajuts d’habitatge de lloguer el 2022

Amb l’objectiu d’alleugerir tràmits per accelerar el pagament dels ajuts a l’habitatge de lloguer el 2022, el Govern ha aprovat també Decret de les mesures extraordinàries relatives als requisits d’acreditació documental dels beneficiaris de les ajudes per a l’habitatge de lloguer de l’any 2022.

Aquest Decret flexibilitza el procediment de gestió dels ajuts: s’eximeix a les persones beneficiàries dels ajuts per a l’habitatge de lloguer de la convocatòria de l’any 2022 de la presentació prèvia dels rebuts de pagament del lloguer corresponents als mesos de gener, febrer, març, abril i maig del 2022.

En conseqüència, el pagament de l’ajut per a l’habitatge de lloguer relatiu a aquests cinc mesos s’efectua d’ofici mitjançant transferència bancària, de manera que s’abonarà de cop. No obstant això, les persones beneficiàries de l’ajut hauran de lliurar els rebuts de gener a maig del 2022 al servei de tràmits on es va entrar la sol·licitud (comuns o Govern) abans que finalitzi el període de presentació dels rebuts del segon trimestre (31 d’agost del 2022).

TOTES LES NOTÍCIES