Signat el protocol conjunt de prevenció i actuació en casos de violència de gènere i domèstica

Una reunió de cònsols presidida per la Massana en la que també participa el ministre Víctor Filloy
Una reunió de cònsols presidida per la Massana en la que també participa el ministre Víctor Filloy. Foto: SFG

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, i els cònsols de les set parròquies del país han signat aquest dimarts el protocol de prevenció i actuació dels comuns en casos de violència de gènere i domèstica. L’acte, que ha tingut lloc durant la reunió de cònsols a la Massana, ha servit per rubricar un document que ha estat elaborat conjuntament entre el ministeri i tots els comuns i que forma part de la Guia de Col·laboració i protocols d’actuació que s’han estat aprovant durant aquests dos anys per donar resposta a la Llei per a l’eradicació de la violència de gènere i de la violència domèstica.

Filloy ha destacat que l’atenció social prestada pels comuns, a través dels serveis adreçats a la ciutadania –com per exemple activitats culturals i esportives o escoles bressol– proporciona un espai que facilita la recerca activa i la detecció de víctimes de possibles situacions de violència de gènere i violència domèstica, tant en persones adultes com en menors d’edat. Per aquest motiu, entre els objectius del protocol es destaquen les accions preventives i el control precoç de situacions de violència de gènere i domèstica o de risc de patir-ne, així com la protecció de les víctimes. El document també té la voluntat de reforçar els procediments de detecció, notificació, avaluació, intervenció i seguiment; i alhora alleugerir l’impacte ocasionat a la víctima quan la situació d’agressió ja s’hagi produït i dur a terme un seguiment i procés adequats.

A més, Víctor Filloy ha avançat que el mateix protocol preveu formacions “perquè els professionals puguin entendre clarament com identificar aquestes situacions de forma transversal i integral en la seva acció diària”.

D’aquesta manera, tal com ha explicat el ministre, els principis d’actuació són la prevenció com a eix fonamental i transversal; la intervenció integral amb un treball coordinat per evitar la victimització secundària; la transversalitat de gènere per eliminar la discriminació social i les conductes sexistes; i la participació i col·laboració ciutadana en les accions que s’han de dur a terme en aquest àmbit.

El protocol ha estat treballat prenent en consideració el compliment de la Llei per a l’eradicació de la violència de gènere i la violència domèstica (en endavant, Llei 1/2015); de la Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació i la Llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents. També s’han pres com a referència les previsions que conté el Conveni del Consell d’Europa de prevenció i lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica.

TOTES LES NOTÍCIES