S’aprova la creació de la Comissió de Seguiment Sociosanitari davant de possibles rebrots

Victor Filloy
Victor Filloy, ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut (SFG)

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, el Reglament de creació de la Comissió de Seguiment Sociosanitari (COSS), que defineix la naturalesa, les funcions i la composició d’aquest nou organisme. Malgrat que el Govern ja disposa d’un procediment d’actuació davant de nous casos de la COVID-19, és necessari reforçar la coordinació de totes les mesures preventives, especialment aquelles destinades a protegir les persones més vulnerables.

Així doncs, en virtut de la Llei general de sanitat vigent, la comissió té l’objectiu de coordinar les accions davant de possibles rebrots, analitzant la situació relativa a l’evolució del coronavirus SARS-CoV-2 i la seva afectació als centres sociosanitaris, públics i privats del Principat per tal de proposar i adoptar les mesures convenients per a cada circumstància. De fet, sota el principi de transparència, entre les funcions de la COSS es destaca la definició i elaboració de propostes d’actuació i de gestió dels centres per prevenir i pal·liar els efectes del SARS-CoV-2, tant pel que fa a la població resident, les visites, el personal sanitari i sociosanitari, així com qualsevol persona que transiti pels centres sociosanitaris.

Precisament, l’ens –adscrit conjuntament al Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut i al Ministeri de Salut– està format per representants del Govern i representants de les entitats públiques i privades que desenvolupen activitats o exerceixen serveis per a la gent gran i les persones amb discapacitat. La representació dels agents del sector té la voluntat de fomentar l’intercanvi d’informació sobre els serveis sociosanitaris i sanitaris en el si de la comissió, que té la capacitat d’establir subgrups de treball per abordar qüestions específiques.

En concret, la COSS està integrada pel titular del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut; el titular del Ministeri de Salut; dos portaveus del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), la presidència de la Federació de la Gent gran del Principat d’Andorra; el responsable de l’àrea competent en Salut Pública del Ministeri de Salut; el responsable de l’àrea competent en matèria de serveis sociosanitaris del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut. També en formen part, en representació dels centres sociosanitaris, la direcció del Centre Sociosanitari El Cedre; la direcció de la Residència Clara Rabassa; la direcció del Centre Residencial Domus VI Salita; la direcció de la Clínica Geriàtrica Sant Vicenç d’Enclar; i la direcció de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.

Quant al funcionament de la comissió, el Reglament estableix que aquesta es reuneix amb caràcter ordinari un cop al mes, si bé es poden convocar altres trobades de manera extraordinària. La vigència d’aquesta Comissió s’estén fins que el Govern declari per Decret la fi de la situació de la crisi sanitària.

TOTES LES NOTÍCIES