Salut actualitza la nomenclatura de la CASS per al Centre Intermedi de Control

Centre Intermedi de Control
Dos professionals sanitaris fan la prova del coronavirus a un pacient des del cotxe estant. Foto: ARXIU

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, l’actualització de la nomenclatura de la CASS amb la creació de la nova lletra clau i la seva tarifa en referència al Centre Intermedi de Control relacionat amb el coronavirus SARS-CoV-2. El Decret també preveu remunerar als metges per compte propi que presten servei en el Centre Intermedi de Control amb una quantitat fixa de 28,57€ per hora realitzada, un preu l’equivalent a una Consulta Especialista.

En el marc de les mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 i amb la finalitat de donar una resposta adequada a les necessitats d’atenció sanitària de la població, s’ha creat un nou dispositiu d’atenció anomenat Centre Intermedi de Control. L’objectiu del Centre és assistir els usuaris que presenten símptomes moderats, suggestius d’infecció respiratòria compatibles amb la COVID-19, que requereixen valoració mèdica però no compleixen criteris d’ingrés.

En el Centre, que va entrar en funcionament el 23 de març passat, hi treballen, entre d’altres, professionals de la salut, metges generalistes i especialistes per compte propi. L’atenció és de dilluns a diumenge.

TOTES LES NOTÍCIES