Neix la Plataforma d’Entitats Socials d’Andorra

La Fira dAssociacions, en el marc de la Fira dAndorra la Vella
La Fira d’Associacions, en el marc de la Fira d’Andorra la Vella. Foto: ARXIU

Tretze entitats de l’àmbit social d’Andorra han treballat els darrers mesos  per impulsar i crear la Plataforma d’entitats socials d’Andorra. Una  organització que neix amb la voluntat d’aglutinar i representar al sector  social andorrà com a instrument de participació i relació amb la ciutadania, entre les entitats socials i amb les administracions públiques amb l’objectiu de disposar d’una xarxa estable de col·laboració i comunicació mútues.  

Així, AAMA, ADA, ADBA, ADDA, AIGUA DE COCO, AMMA, ANDTDAH-Albatros, ASDA,  ATIDA, AUTEA, COOPERAND, DIVERSAND i FILLS D’ANDORRA, són les primeres  associacions adherides a la Plataforma i fan una crida a d’altres associacions a sumar-se al projecte.  

Les tretze entitats ja han comunicat al cap de Govern i al Ministeri d’Afers Socials la seva  voluntat de creació, i estan treballant amb la comissió legislativa d’afers socials del  Consell General l’impuls d’una llei del tercer sector a Andorra, així com la necessitat de  detallar un marc legal específic per constituir-se. 

Les entitats impulsores de la Plataforma ressalten que -“les activitats que des de fa anys estem desenvolupant tenen un ferm compromís amb els drets humans i amb els valors de la cohesió social, igualtat, la inclusió i la participació. I si hi ha una paraula que pot definir la nostra acció social és la corresponsabilitat. Si afegim, a més, la situació especialment difícil que estem vivint per la pandèmia de la COVID-19, creiem que no falten motius per unir esforços i treballar plegats”-. 

La necessitat de que Andorra comptés amb una Plataforma d’entitats socials va quedar palesa a les conclusions del Llibre Blanc de la Igualtat, un estudi impulsat pel Consell General i el Govern el 15 de gener del 2015. Entre les prioritats que l’estudi identificava  a promoure per poder avançar en l’àmbit de la igualtat apareixia la creació d’una plataforma d’entitats socials. 

Posteriorment, al mateix redactat de la Llei d’Igualtat de tracte i no discriminació, que va veure finalment la llum el 15 de febrer del 2019, al capítol III, s’encomana que es promocioni i que es portin a terme diferents òrgans, programes o serveis a l’efecte  d’acomplir aquesta promoció, identificant entre d’altres a la Plataforma d’Entitats Socials. L’article 36 de la mateixa Llei també fa referència explícita a la Plataforma d’Entitats Socials i al suport que el Govern, a proposta del ministeri responsable dels afers socials, li ha de donar. 

Des de la Plataforma d’Entitats Socials s’ha fet arribar un correu per què totes aquelles  associacions, institucions o bé organismes que vulguin conèixer més en detall els objectius de la Plataforma puguin fer arribar les demandes d’informació:  plataforma@andorra.ad 

.

TOTES LES NOTÍCIES