La Generalitat abona 2 milions d’ajuts agroambientals de Conservació de races autòctones de l’any 2019

Un ramat e vaques

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya continua efectuant els pagaments del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya PDR.cat2020 complint així amb els compromisos assumits amb els agricultors.

Així, el DARP farà efectiu aquest divendres, 14 de febrer, el pagament dels imports corresponents a la campanya 2019 de l’ajut a la Conservació de races autòctones (1.943.689,25 euros) i de l’ajut a la Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000 (599.722,68 euros). Aquests ajuts, amb compromisos a 5 anys vista, s’emmarquen dins del PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L’import total del pagament és de 2.543.411,93 euros.

Ajut a la Conservació de races autòctones
L’objectiu és el manteniment de la variabilitat genètica de les poblacions ramaderes catalanes i preservar de la desaparició aquelles races que formen part del patrimoni genètic i cultural del territori, i, a més, constitueixen la base de les explotacions tradicionals, respectuoses envers l’entorn i font de productes ramaders de qualitat, però que, en l’actualitat, no tenen prou rendibilitat econòmica.

Aquest pagament es farà efectiu a 532 beneficiaris de 30 comarques. Concretament, a l’Alt Urgell es repartiran 57.454 euros entre 23 beneficiaris; a la Cerdanya s’han resolt 75 expedients per un import total de 183.481 euros; al Pallars Sobirà és on la partida d’ajuts és de les més altes, de 514.483 euros que rebran 146 ramaders. Al Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça i la Vall d’Aran s’han resolt 47, 46 i 45 expedients respectivament, i pertocaràn 234.449 euros al Pallars Jussà, 168.365 euros a l’Alta Ribagorça i 131.232 a la Vall d’Aran.