La capacitat de finançament d’Andorra arriba als 393,23 milions al 2020

Bitllets d'euros
Bitllets d’euros Foto de Markus Spiske a Unsplash

La balança de pagaments d’Andorra indica que el Principat té una capacitat de finançament de 393,23 milions d’euros per a l’any 2020. Segons detalla el departament d’Estadística en una nota de premsa publicada aquest dilluns, el compte corrent de la balança de pagaments representa 392,99 milions d’euros. Del total del compte corrent, la partida de “Béns i Serveis” representa el 26%, amb un saldo de 100,29 milions d’euros, mentre que la “Renda primària” i la “Renda secundària” representen el 84% i el -9,6% respectivament, amb uns saldos de 330,59 milions d’euros i de -37,89 milions d’euros.

Degut a la significació del compte de béns i serveis s’identifica clarament que el Principat és exportador de serveis (1.022,16 milions d’euros) i importador de béns (-921,87 milions d’euros).

Per poder arribar a la xifra de la capacitat de finançament, de 393,23 milions d’euros, cal sumar el compte corrent (392,99 milions d’euros) i el compte de capital, amb una xifra de 0,24 milions d’euros.

Pel que fa al compte financer, aquest equival a 441,9 milions d’euros per a l’any 2020. La inversió directa té un saldo de -122,33 milions d’euros, el que significa que el país té contrets uns passius envers la resta del món, ja que actualment Andorra és un país captador d’inversió estrangera. El saldo de les inversions en cartera és de -204,58 milions d’euros i el saldo de les altres inversions s’eleva fins a 726,9 milions d’euros.

En referència al pes de la Balança de pagaments sobre el PIB, aquest equival al 15,5% per a l’any 2020.

TOTES LES NOTÍCIES