Es convoca la cobertura de 10 places vacants com a Treballador Familiar Sociosanitari

Víctor Filloy en una visita a una usuària del Servei d'Atenció Domiciliària
Víctor Filloy en una visita a una usuària del Servei d’Atenció Domiciliària. Foto: SFG/ARXIU

El Consell de Ministres ha aprovat la convocatòria per a la cobertura de deu places vacants en el lloc de treball de Treballador Familiar Sociosanitari, adscrites al Departament d’Afers Socials del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat. Aquesta convocatòria consolidarà la posició de treballadors que actualment estan oferint aquest servei.

La missió del lloc de treball del treballador familiar sociosanitari del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) és potenciar l’autonomia de les persones i les famílies ateses, amb una actuació diagnòstica, assistencial, educativa, rehabilitadora i socialitzadora, per mantenir i millorar l’autonomia i la relació amb l’entorn, realitzant un seguiment i atenció en els aspectes sanitaris, psicològics i social, mitjançant els plans d’Atenció Individual Domiciliària (PAID).

En el cas que no es cobreixin totes les places en la convocatòria de mobilitat interna, l’edicte extern es publicarà al BOPA del dimecres 4 de maig. Tota la informació relativa a l’edicte es podrà consultar a la pàgina web de Tràmits del Govern.

TOTES LES NOTÍCIES