El Govern aprova l’adhesió al Consell Llatinoamericà de Marques

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo
El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo. Foto:SFG

El Govern, a proposta del ministre de presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha aprovat l’adhesió al Consell Llatinoamericà de Marques País amb l’objectiu d’enfortir els vincles entre els membres d’aquest organisme i així dinamitzar les relacions econòmiques, comercials i d’inversió entre les empreses dels països llatinoamericans, a través de l’intercanvi d’experiències en el disseny, la construcció, la gestió i la sostenibilitat de la Marca País.

El Consejo Latinoamericano de Marcas País (COLATAMP), és d’un organisme tècnic per a la coordinació i execució de projectes que tinguin per objectiu potenciar les Marques País en l’espai llatinoamericà i més enllà. Té com a missió alinear els esforços i la comunicació dels països membres amb l’objectiu de fomentar la competitivitat, l’exportació i el posicionament dels països que formen part del seu àmbit geogràfic, com a destinacions per a la inversió econòmica i el turisme.

L’adhesió es farà efectiva durant la participació en dos esdeveniments virtuals relacionats amb la gestió de la Marca País: per una banda al City Nation Place, previst pels dies 11 i 12 de novembre i al VIII Foro Internacional de Marcas País que se celebrarà el 13 de novembre. Tots dos esdeveniments estan organitzats en l’edició d’enguany per Costa Rica a través de la seva agència de promoció de comerç exterior PROCOMER, agència amb la qual el ministeri de Presidència, Economia i Empresa manté un contacte i una col·laboració fluida des del mes de febrer del 2020 per intentar impulsar accions conjuntes de promoció econòmica entre els dos països.

En el moment que Andorra entri a formar part està contemplat el canvi de denominació del COLATAMP, tenint present que Andorra no forma part de l’espai llatinoamericà.

TOTES LES NOTÍCIES