Dilluns s’obren les preinscripcions a l’UdA per al curs 2024-2025

La Universitat d'Andorra
La Universitat d’Andorra. (Arxiu)

La Universitat d’Andorra (UdA) obrirà aquest dilluns, 4 de març, el període de preinscripcions per a les persones que vulguin començar els estudis a la universitat pública andorrana el proper curs 2024-2025 amb la vista posada a un futur global, digital i sostenible. El tràmit és gratuït i es formalitza a través del formulari de preinscripció en línia al web uda.ad.

Pel que fa a l’oferta d’estudis presencials de primer cicle universitari (bàtxelors europeus de tres anys), es podrà fer la preinscripció a Administració d’empresesCiències de l’educació Informàtica. Els bàtxelors en Informàtica i en Administració d’empreses també s’oferiran en modalitat virtual i semipresencial i, a més, estaran obertes les preinscripcions per als dobles bàtxelors en Administració d’empreses i Dret i en Informàtica i Administració d’empresesEn el cas del bàtxelor en Infermeria, si la demanda per a cursar aquesta formació superés, el 5 de juliol, les places disponibles, se seleccionaria segons les notes d’accés a la universitat (notificació d’estudiants admesos: el 10 de juliol).

Com a novetat, s’obriran també les preinscripcions per a cursar el nou màster en Salut, un grau de segon cicle universitari (dos anys) que es preveu impartir, en modalitat semipresencial, a partir del setembre, i que s’afegirà als ja consolidats màster en Analítica de dades (virtual i semipresencial) i màster en Educació (semipresencial).

A més, estarà oberta la preinscripció per a la formació d’ensenyament professional superior (el Diploma Professional Avançat en Comptabilitat i administració, de dos anys). En aquest cas, es tracta d’un cicle curt amb un component molt pràctic que facilita una ràpida inserció al mercat laboral. També permet cursar posteriorment el bàtxelor en Administració d’empreses amb la convalidació d’un nombre important de crèdits.

D’altra banda, es podrà fer la preinscripció als estudis virtuals de primer cicle (bàtxelors) en  ComunicacióDretHumanitatsLlengua catalana, com també al màster en Dret (segon cicle universitari), igualment en modalitat virtual i de dos anys de durada. Completa l’oferta de formació reglada de l’UdA el Programa de doctorat, que correspon al tercer cicle universitari (termini fins al 3 de juny).

Pel que fa als estudis de formació continuada, finalment, l’UdA ofereix diversos postgrauscursos d’actualització i formacions de curta durada (seminaris), a més dels nombrosos cursos d’actualització virtuals amb continguts específics d’Andorra, que s’integren dins del programa Aula Lliure.

L’oferta de formació reglada de la Universitat d’Andorra està adaptada a les directrius de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) i és reconeguda als països de tot el continent europeu que en formen part. L’UdA es caracteritza per a oferir una atenció i un seguiment personalitzat a l’estudiant, per a fer un èmfasi especial en les tecnologies de la informació i el multilingüisme, i per a disposar d’un ample ventall de possibilitats per a fer mobilitat a l’estranger. Les carreres gaudeixen d’un estret vincle amb el món professional, amb la possibilitat de realitzar estades formatives a institucions i empreses tant d’Andorra com de fora d’Andorra. Els titulats de l’UdA assoleixen actualment nivells d’inserció laboral que freguen el 100%.

Llevat dels casos excepcionals que s’esmenten, el període de preinscripció als estudis reglats es mantindrà obert fins al 30 d’agost. 

TOTES LES NOTÍCIES