Control de caragols en el jardí

Caragol en un test amb plantes
Caragol en un test amb plantes (Istock)

El control de caragols al jardí és necessari quan aquests es converteixen en plaga. I aquesta es produeix quan causen danys importants sobre la vegetació ja sigui des d’un punt de vista de minvament del seu valor ornamental o sobre la producció dels cultius en el cas de referir-nos a l’hort.

Els principals danys causats pels caragols al jardí són el menjar de les fulles durant la seva alimentació. Són molt voraços. En el cas dels horts, poden produir danys fins i tot en els fruits, ja que encara que no se’ls mengen totalment, si els deterioren prou per a no fer-los aptes per al seu consum humà.

I no oblidem els danys derivats de la debilitació de les plantes a les quals ataca. Encara que els caragols de jardí tenen molts depredadors naturals (escarabats, serps, gripaus, tortugues, erugues, ocells, centpeus, etc.), la falta de presència d’aquests als jardins, fan que el seu control per aquest mitjà sigui insuficient per a mantenir un equilibri acceptable.

Per al control de caragols de forma dirigida per l’home, es troba l’aplicació d’helicides, els quals normalment es comercialitzen en grànuls i contenen verí eficaç per a la seva eliminació. Aquests s’apliquen repartint arbitràriament sobre el jardí una quantitat de grànuls determinat. Normalment, la dosi s’expressa per grams de producte per metre quadrat de superfície.

Una altra forma d’aplicació d’aquests productes és mitjançant el sistema de localització. Aquest consisteix a delimitar zones per a evitar les invasions de caragols, per exemple d’un camp extern al jardí o l’hort. Cal tenir en compte que en el cas d’aplicar-se arbitràriament i haver-hi un estany o llacuna a prop, cal evitar que caiguin aquests grànuls enverinats a l’aigua, ja que ocasionaria la mort de la fauna aquàtica que s’hi trobi en ella.

 

Per Floresyplantas.net