Adquisició de material pedagògic per a aprendre català

Portada del llibre Veus d’Andorra 1
Portada del llibre Veus d’Andorra 1 (arxiu)

El Govern ha aprovat aquesta setmana la reedició del llibre de material pedagògic per a l’aprenentatge de català Veus d’Andorra 1. Veus d’Andorra és un mètode basat en l’ensenyament per tasques. Les unitats estan seqüenciades de manera que la suma d’activitats possibilita la realització de la tasca final com a activitat global comunicativa. S’hi treballen, de manera integrada, totes les habilitats lingüístiques, i la gramàtica i el lèxic necessaris per a cada objectiu proposat.

El Veus d’Andorra 1 inclou l’adaptació del llibre de l’alumne, el llibre d’exercicis i gramàtica i l’enllaç als arxius d’àudio per a les activitats orals. L’adquisició del material es du a terme perquè a hores d’ara gairebé s’ha exhaurit l’estoc de què disposava el Departament de Política Lingüística d’aquests llibres, que constitueixen un material necessari per als aprenents de català del nivell A1+ pel seu elevat contingut didàctic, elaborat d’acord amb les directrius del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa: aprendre, ensenyar i avaluar.

Concretament el Govern ha aprovat l’adjudicació, per 8.610 euros, per a l’adquisició de 300 exemplars del material didàctic per als cursos i els centres de català a l’editorial PAMSA, que en té els drets intel·lectuals i de reproducció. Els lots de llibres de cada nivell es proveeixen a les llibreries perquè els alumnes dels cursos per a adults i els usuaris dels centres de català els puguin adquirir a un preu reduït.

TOTES LES NOTÍCIES