Rebaixa de fins el 100% de les quotes d’Andorra Telecom i FEDA per a empreses aturades pel COVID-19

Unes antenes de telefonia
Unes antenes de telefonia. ARXIU

Andorra Telecom i FEDA aplicaran tot un seguit de descomptes, que poden arribar al 100% de la quota, orientats a donar suport a les empreses i autònoms que han hagut d’aturar totalment o parcialment la seva activitat a causa de les mesures de contenció de la COVID-19. Aquestes accions formen part del paquet de mesures excepcionals aprovades pel Govern per fer front a l’impacte sobre el teixit productiu de la situació d’emergència sanitària.

Els autònoms i les petites empreses que han tancat portes en aplicació del decret de mesures excepcionals estaran exempts del pagament de les quotes d’abonament mensual de l’accés a Internet i de la telefonia fixa a Andorra Telecom aquest mes de març i mentre el decret estigui vigent. En cas que l’aturada hagi estat parcial, els descomptes seran del 80% sobre les quotes d’abonament mensual. Els mateixos descomptes s’aplicaran a la factura elèctrica.

A les empreses més grans amb activitat aturada per decret també se’ls alliberarà del pagament de les quotes d’abonament dels serveis de connectivitat incloent-hi: Telefonia fixa empreses, canals de veu per a centraletes IP(SIP-T), les centraletes virtuals XVC, Internet Empreses d’Alta Capacitat, els mòduls d’accés a Internet i l’Intranet Nodes FTTH. També s’estableixen descomptes del 80% pels mateixos conceptes quan l’aturada hagi estat parcial, tant en comunicacions com en energia.

El tancament de la major part de les activitats es va produir per decret el passat 14 de març. En el cas d’Andorra Telecom, la rebaixa en la factura de març s’aplicarà de manera automàtica en la part proporcional de les quotes d’abonament a partir d’aquesta data i s’allargarà mentre estiguin en vigor les mesures excepcionals.

Andorra Telecom ha calculat que l’import total dels descomptes a autònoms i empreses se situaria per sobre del mig milió d’euros mensuals i que beneficiaria més de 5.300 clients. Aquestes mesures se sumen a la facilitat per a les empreses que ho necessitin d’ajornar o fraccionar, en un terminis de fins a 12 mesos sense interessos, el pagament de les seves factures de telecomunicacions. En aquest cas, caldrà que ho comuniquin prèviament.

En el cas de FEDA, per beneficiar-se dels descomptes les empreses o professionals hauran de fer la sol·licitud corresponent a través del formulari disponible a https://www.feda.ad/perempreses/MesuresCovid19. El descompte s’aplicarà a partir del moment en què es faci la sol·licitud i s’allargarà fins a deu dies després de la finalització de les mesures decretades pel Govern. D’aquesta manera es compensaran els dies que han passat des que es va decretar l’aturada de les activitats fins que s’ha aprovat la mesura de rebaixa en la factura elèctrica.

L’ajuda, a més, també l’aplicaran les entitats distribuïdores d’electricitat per tal que afecti d’igual manera a totes les empreses i autònoms del país. En aquest sentit, i amb la voluntat que l’impacte sobre les mútues sigui limitat, FEDA assumirà part del cost que això suposarà, ja que retornarà a les distribuïdores l’import de la compra d’electricitat que aquestes no puguin cobrar als seus clients.

La mesura aprovada tindrà un impacte important sobre les empreses que s’hi acullin, i per a FEDA comportarà també una pèrdua d’ingressos que tot i que podrà variar molt en funció de diverses casuístiques, es calcula que el primer mes se situarà al tomb dels 2 milions d’euros. FEDA ha volgut aplicar aquesta mesura tenint en compte que les empreses i autònoms que han hagut de tancar per les mesures contra el coronavirus veuran afectada també la seva facturació. El compromís de FEDA envers la societat fa que es vulguin fer totes aquelles accions que permetin ajudar el teixit econòmic del país a superar aquesta crisi amb la menor afectació possible.

TOTES LES NOTÍCIES