L’ocupació hotelera creix un 7,26% en comparació al febrer de l’any passat

Quadre amb les dades d'ocupació hotelera del febrer 2020 per parròquies

Les dades d’ocupació hotelera durant el mes de febrer del 2020 mostren un augment del 7,26% si es comparen amb el mateix mes de l’any passat. L’ocupació mitjana d’aquest mes de febrer ha estat del 85,04% enfront del 72,29% de l’any 2019.

Un aspecte a destacar és l’evolució dels preus aquest mes de febrer en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, que ha estat positiva. Un 89% dels participants a l’enquesta de la Unió Hotelera d’Andorra ha augmentat el seu preu mitjà.

Respecte a l’evolució de la facturació aquest mes de febrer, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, ha estat positiva. Destacar que un 87% dels
participants a l’enquesta ha augmentat la facturació.

En general, aquest mes de febrer els preus han augmentat un 8,7% i la facturació un 16,22%, respecte al mateix mes de l’any anterior.

TOTES LES NOTÍCIES