Licitat el projecte per a l’eixamplament de la CG1 a l’enllaç d’Aixovall

Un camió de bombers en un accident al túnel de la Tàpia
Un camió de bombers en un accident al túnel de la Tàpia. Foto: ARXIU

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, la licitació del projecte per a l’eixamplament de la CG1 a l’enllaç d’Aixovall. Aquesta és la primera fase del projecte i serveix per establir el carril reversible a Sant Julià entre Aixovall i el carrer Isidre Valls. El projecte, que discorre pel túnel de la Tàpia, s’ha previst en diverses fases o projectes constructius, el primer dels quals és l’obra civil que cal efectuar al ramal del marge esquerre de la CG1, prop la rotonda d’Aixovall, on cal garantir l’amplada de doble carril que li ve del túnel de la Tàpia.

El projecte guanya espai enderrocant la part final de la barrera formigonada que separa els carrils deprimits dels que provenen del túnel, sense afectar les voravies actuals. Així, amb la licitació es proposa licitar l’obra civil de la boca nord del túnel de la Tàpia, mentre es van redactant la resta de fases.

El concurs té caràcter nacional, modalitat ordinària i procediment obert. El plec de bases podrà descarregar-se de manera gratuïta a la pàgina web www.tramits.ad o www.e-tramits.ad (enllaç Edictes i plecs de bases), i per aquells que prefereixin recollir-lo al Servei de Tràmits, se’ls entregarà en una clau de memòria o bé en paper segons preus públics vigents (si és en paper es lliurarà el dia següent de la demanda). Les empreses interessades tenen temps fins al 10 de desembre d’aquesta any per presentar-se.

 

Rehabilitació de les façanes de l’edifici de l’Obac
Per altra banda, el Consell de Ministres també ha aprovat la licitació per al concurs de selecció d’un professional de l’arquitectura per la redacció del projecte i direcció de l’obra de rehabilitació de les façanes de l’edifici administratiu de l’Obac.

Els treballs més significatius són l’eliminació dels murs cortina de l’edifici, l’aïllament de tot l’evolvent del mateix per tal de poder avançar i complir amb els requisits d’eficiència energètica que marca la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) i l’adequació de les portes d’accés a l’edifici per complir amb el reglament d’accessibilitat.

El concurs té caràcter nacional, modalitat ordinària i procediment obert i els professionals interessats tenen temps fins al 10 de desembre per lliurar l’oferta.

TOTES LES NOTÍCIES