La temporada de pesca als estanys s’allarga fins a l’1 de novembre del 2020

Un pescador a Engolasters

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha aprovat l’Ordre Ministerial en relació a la temporada de pesca 2020. La directiva, consensuada i validada amb els membres de la Comissió de seguiment de pesca aquest passat 21 de febrer, estableix l’obertura i tancament de la temporada de pesca per enguany, així com també el nombre d’exemplars per pescador. L’ordre entra en vigor amb la publicació al BOPA aquest dimecres.

D’aquesta manera, la temporada de pesca 2020 s’iniciarà el proper 14 de març amb l’obertura de l’acotat intensiu de l’estany d’Engolasters i de l’acotat sense mort del riu Gran Valira. L’obertura de la pesca a la resta de rius i als acotats de pesca en riu s’efectuarà el dissabte 4 d’abril. S’estableix el dissabte dia 13 de juny com el dia d’inici de la temporada en els estanys, llacs i la resta d’acotats. Precisament una de les novetats d’enguany és la data de tancament de la temporada als llacs que s’allargarà fins a l’1 de novembre.

Enguany, l’acotat del riu d’Ós no queda definit com a acotat intensiu de pesca atesa la poca afluència de pescadors en els darrers anys. D’aquesta manera, el riu d’Ós, des de la frontera fins al pont de la ITV, quedarà obert a la pràctica de la pesca a partir del dia 4 d’abril, sense la necessitat de disposar del permís d’acotat. El tram del riu d’Ós comprès entre el pont de la ITV i la confluència amb el riu Gran Valira continua en règim de sense mort i queda inclòs en l’acotat sense mort del riu Gran Valira.

La pesca sense mort es practica únicament mitjançant l’ús d’esquers artificials d’un sol ham, i l’ham ha de ser sense arpó o amb l’arpó xafat. Els exemplars capturats han de ser retornats vius immediatament a l’aigua. L’Ordre Ministerial recorda que el port i l’ús del salabret per extreure de l’aigua els peixos capturats també són obligatoris.

La llicència de pesca de temporada està composta pel Carnet de Pescador, que és personal i intransferible, i pel rebut de pagament de la llicència de la temporada en curs. La tinença i el port d’aquests dos documents són obligatoris per practicar la pesca tant pels pescadors andorrans, residents i no residents. Els pescadors residents poden renovar la llicència de pesca de la temporada mitjançant el pagament per e-Tràmits, si disposen del M.I.L o de Certificat Electrònic i del Carnet de Pescador, o als serveis de Tràmits de l’edifici Administratiu del Govern o dels comuns. Els pescadors estrangers no residents poden renovar les llicències de pesca de temporada, o sol·licitar el Carnet de pescador, als Serveis de Tràmits esmentats anteriorment.

TOTES LES NOTÍCIES