El recentment constituït Consell d'Administració de la CASS

El Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social ha acordat, en la reunió que ha celebrat aquest dimarts, incloure el programa hospitalari de cribratge neonatal de malalties metabòliques i endocrinopaties a la cartera de serveis de finançament públic. Així, se n’ha validat la gratuïtat per als usuaris.

D’altra banda, el Consell d’Adminsitració de la CASS també ha acordat la licitació d’un concurs públic nacional per a la contractació de material de xarxa i de la seva implementació. Així es vol fer front a l’augment de les gestions telemàtiques.

Finalment, la defensora de l’afiliat ha presentat la seva missió així com les accions realitzades durant el darrer any. El Consell d’Administració ha destacat la importància d’aquesta figura i ha acordat seguir potenciant aquest canal de contacte dels afiliats com a millora del procés d’atenció als assegurats. En aquest sentit, es crearan accions de comunicació per potenciar la figura de la defensora.