Exàmens oficials de graduat en segona ensenyança per a candidats lliures a l’octubre

Una alumna fent un examen (SFGA)
Una alumna fent un examen (SFGA)

Els exàmens oficials de graduat en segona ensenyança per a candidats lliures se celebraran entre el 23 i el 25 d’octubre al Centre de Formació al Llarg de la Vida. Ho ha informat el titular de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, al Consell de Ministres d’aquesta setmana.

Les inscripcions als exàmens s’hauran de dur a terme entre el 5 i el 13 d’octubre, ambdós dies inclosos, al Servei de Tràmits de l’edifici administratiu del Govern. A la convocatòria pot accedir tota persona establerta legalment al país −andorrana o resident− i les persones andorranes no residents de més de 16 anys.

Els candidats poden sol·licitar la convalidació d’assignatures presentant a l’àrea encarregada dels exàmens oficials, fins al 16 d’octubre, el formulari disponible a www.educacio.ad, acompanyat d’un certificat dels resultats acadèmics del centre educatiu on ha cursat el 2n curs de segon cicle de segona ensenyança del sistema educatiu andorrà, o equivalent. Les qualificacions han d’haver estat obtingudes com a màxim cinc anys abans de la demanda de convalidació.

Els exàmens donen dret als candidats aptes al títol de graduat en segona ensenyança. Les notes es faran públiques el 22 de novembre www.educacio.ad i al tauler d’anuncis del ministeri d’Educació i Ensenyament Superior.El calendari d’exàmens queda estipulat de la següent manera:

AssignaturesCoeficientTipus de provaDuradaDia i hora de l’examen
Llengua catalana2Escrita1 h 30 mDimarts 24 d’octubre de les 11.30 h a les 13.00 h
  Oral30 mDimecres 25 d’octubre a partir de les 15.00 h a hores assignades *
Llengua castellana1Escrita45 mDimarts 24 d’octubre de les 15.00 h a les 15.45 h
  Oral20 mDimecres 25 d’octubre a partir de les 15.00 h a hores assignades *
Llengua francesa1Escrita45 mDilluns 23 d’octubre de les 15.00 h a les 15.45 h
  Oral20 mDimecres 25 d’octubre a partir de les 15.00 h a hores assignades *
Matemàtiques2Escrita2 hDimecres 25 d’octubre de les 11.30 h a les 13.30 h
Ciències físiques i de la natura1Escrita1 h 30 mDimecres 25 d’octubre de les 9.00 h a les 10.30 h
Informàtica1Escrita30 mDilluns 23 d’octubre de les 13.00 h a les 13.30 h
  Pràctica1 h 30 mDilluns 23 d’octubre*Grup A de les 9.00 h a les 10.30 hGrup B de les 10.45 h a les 12.15 h
Ciències socials1Escrita1 h 30 mDimarts 24 d’octubre de les 9.00 h a les 10.30 h

* Dijous 19 d’octubre, a partir de les 12.00 h, el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats publicarà una llista amb el número oficial d’identificació o de passaport de cada candidat i l’hora en què tenen lloc les entrevistes orals i la prova pràctica d’Informàtica a la pàgina web  www.educacio.ad i enviarà aquesta informació a cada candidat individualment per correu electrònic.

[do_widget id=category-posts-pro-64]