Es modifica el Reglament de funcionament de les borses de treball per ajustar els sistemes d’avaluació

Es modifica el Reglament de funcionament de les borses de treball per ajustar els sistemes d’avaluació
L’edifici administratiu del Govern. Foto: Fòrum.ad

El Govern ha aprovat aquesta setmana, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, la modificació del Reglament de funcionament i de gestió de les borses de treball del Cos d’Educació per formalitzar-ne l’existència, el funcionament i la gestió. El Reglament va aprovar-se l’any passat i regula els requisits que han de complir els candidats que vulguin aspirar a ser treballadors públics interins en les diverses borses de treball del personal del Cos d’Educació així com el procediment d’ingrés a les mateixes borses.

També es defineixen les convocatòries d’accés a les borses de treball i es detalla el sistema d’avaluació que s’aplica al treballador públic interí. Es tracta d’un funcionament basat en un procés de selecció objectiu i adequat als requeriments dels llocs de treball proposats, centrat en uns procediments que garanteixen el respecte dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat, publicitat, transparència i concurrència, i que busca poder incorporar al Cos d’Educació els candidats més ben preparats per tal d’oferir un servei educatiu de qualitat.

Ara, i després d’un any d’aplicació, es proposen algunes modificacions per millorar-ne el funcionament. Concretament, s’incorporen reajustaments en el sistema d’avaluació, revisant la qualificació necessària per optar a una exempció temporal de ser avaluat i ampliant el temps de vigència d’aquesta qualificació.

Així mateix, també es proposa una revisió de la ponderació de mèrits per a l’obtenció de la nota final d’avaluació en cas que no hi hagi funcions associades al lloc de treball. Finalment, es delimita la nota final d’avaluació del personal col·laborador educatiu a la informació obtinguda en el context directe d’aquest lloc de treball.

TOTES LES NOTÍCIES