“Comprant Records”. O com relacionar la gent gran i els infants

Una activitat intergeneracional del projecte "Comprant Records" (Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell)
Una activitat intergeneracional del projecte “Comprant Records” (Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell)

El dimarts 6 de juny es durà a terme, a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, l’acte de cloenda del projecte “Comprant Records” que comptarà amb l’assistència de totes les persones que hi han participat. A l’acte també hi assistiran, l’Alcalde en funcions de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, el President en funcions del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Martí Riera, el subdirector general d’Arxius i Gestió Documental, Joaquim Borràs, el director dels Serveis Territorials d’Educació a l’Alt Pirineu i Aran, Ramon Jordana Farré i el coordinador de Drets Socials a l’Alt Pirineu i Aran, Josep Lluís Piqué.

Comprant Records és un projecte d’aprenentatge i servei on els alumnes de sisè del Col·legi Públic Mn. Albert Vives han col·laborat, participat i interactuat amb la gent gran del Centre de Dia i la Residència Assistida de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell i que ha comptat també amb la participació de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.

Els objectius del projecte han girat al voltant de posar en valor la tasca realitzada al Centre de dia, tant per part dels usuaris com dels professionals; de mostrar a l’alumnat diferents formes de vida, noves perspectives i horitzons; d’adquirir valors humans com ara el respecte, la tolerància, la paciència, el treball en equip, l’empatia i la solidaritat; de promoure les relacions interpersonals de caire intergeneracional, tot incidint en les relacions afectives i socials; de promoure l’autoestima i l’autoconcepte de les persones grans tot ajudant-los a sentir-se valorats i inserits en la societat; de motivar als usuaris del Centre de Dia a través de la presència dels infants i de les activitats proposades i valorar la tasca que es realitza a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, com a organisme que recupera la memòria històrica de la comarca, així com dels professionals que hi treballen.

Així mateix, s’han dissenyat un seguit d’objectius competencials que han estat treballats d’una manera bidireccional entre alumnes i persones d’edat avançada: educació en valors, lingüística (expressió oral, escrita, comprensió lectora); coneixement de medi (món actual, salut i equilibri personal, tecnologia, ciutadania); artístic (imaginació i creativitat, ) i digital (tractament informàtic, recerca d’informació i recursos digitals).  

El projecte va néixer al mes de juliol de 2022 i ha comptat amb la participació d’unes 90 persones aproximadament, d’entre les quals 50 alumnes i 25 residents i la resta integrat per personal tècnic. En aquest període s’han portat a terme diferents activitats sempre orientades a l’intercanvi del coneixement i la convivència intergeneracional: visita a les botigues centenàries de la Seu d’Urgell (novembre de 2022); realització d’entrevistes dels alumnes a la gent gran a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell (desembre de 2022), així com l’activitat central consistent en la sortida-convivència de dos dies a Salàs de Pallars on es van visitar les botigues museu com a marc de la realització d’activitats relacionades amb l’estimulació dels records per part de la gent gran i l’aprenentatge dels alumnes i foment de la convivència.

Aquestes activitats han estat el resultat, al seu torn, d’un intens treball preparatori per part de les institucions que conformen el projecte des d’un punt de vista pedagògic, però també d’atenció a la diversitat que ha implicat, en alguns casos, una important coordinació logística: per part de l’Escola Albert Vives, redacció i creació d’entrevistes; disseny del logotip del projecte; preparació a classe de dossiers temàtics i presentació als pares de treballs fets conjuntament per alumnes i gent gran.

Per part del Centre de Dia, s’han dut a terme activitats amb les persones d’edat avançada al voltant del treball de la reminiscència i la memòria, així com una valuosa tasca de preparació logística i assistencial en cadascuna de les activitats dutes a terme. Finalment, per part de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, s’ha procedit a  l’enregistrament, descripció i custòdia de la informació procedent de les entrevistes, així com del coneixement generat en el marc del projecte.

TOTES LES NOTÍCIES