Caiguda del 36,8% del nombre de visitants al 2020

Gràfic que mostra l'evolució dels visitants
Gràfic que mostra l’evolució dels visitants. Font: Departament d’Estadística

Els visitants des d’inici del 2020 han disminuït un -36,8%, segons les dades fetes públiques pel Departament d’Estadística. Quant als turistes, des d’inici del 2020 presenten una disminució d’un -39,4%. Pel que fa als excursionistes, la davallada ha estat del -35,2%.

El mes de desembre del 2020 han entrat al país un total de 211.003 visitants, dels quals 179.504 són excursionistes (85,1%) mentre que 31.499 són turistes (14,9%). Respecte al mes de desembre de l’any passat, el nombre de visitants ha disminuït un -73,3%. El nombre d’excursionistes ha davallat un -61,6%, així com el nombre de turistes amb un -90,3%.

Per país de residència, els visitants espanyols presenten una variació negativa d’un -93,6%, seguits pels visitants d’altres procedències i els francesos que presenten una disminució d’un -57,8% i d’un -35%, respectivament.

TOTES LES NOTÍCIES