Augmenten un 384% els beneficiaris d’una prestació per desocupació respecte al desembre del 2019

Servei d'Ocupació
Servei d’Ocupació. Foto: Arxiu

El nombre total de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària és de 121 al tancament del mes de desembre, un +8,0% respecte al mes anterior (112 persones) i un +384,0% respecte al desembre de l’any anterior (25 persones), segons les dades del Servei d’Ocupació publicades pel Departament d’Estadística.

El nombre global de demandants en recerca a final de mes és de 1.160 persones, amb una variació respecte al mes anterior del +14,7% (1.011 persones), i un +197,4% superior al mateix mes de l’any anterior (390 persones).

El nombre de demandants en millora a final de mes és de 706 (el mateix nombre que el mes anterior), fet que representa una variació del +170,7% respecte al desembre de l’any 2019 (263 persones).

El nombre de demandants de serveis, a final de mes, és de 33. D’aquests, 3 són demandants en situació de baixa mèdica superior a 6 mesos i 30 són demandants de serveis en situació d’ocupació. La variació respecte al mes anterior és d’un 0,0% per als demandants de serveis en situació d’ocupació mentre que per als demandants de serveis en situació de baixa mèdica superior a sis mesos, la variació és del +50,0%.

El nombre total de llocs de treball oferts a final de mes és de 814 (932 el mes anterior), equivalent a una variació mensual del -12,7% i una variació del -27,8% respecte al desembre de l’any 2019 (1.127 ofertes de treball).

Aquest mes s’han fet 33 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació, 1 mitjançant el “Programa de foment de la contractació per donar resposta a la situació causada per l’emergència sanitària del SARS-COV-2, cap mitjançant el sector públic i les entitats d’iniciativa social”, cap via el PFCI i el PFOF, cap via el Programa empresa inclusiva i cap via el programa PFCF joves actius 16-21.

Del total de persones inscrites al Servei d’Ocupació, n’hi ha 95 que van trobar feina pels seus propis mitjans.

TOTES LES NOTÍCIES