Un de cada 4 euros es va destinar a impostos el 2019

Bitllets d'euros
Bitllets d’euros Foto de Markus Spiske a Unsplash

La pressió fiscal, és a dir, el percentatge destinat a pagar impostos, el 2019 va ser del 25%, una xifra lleugerament inferior a la del 2018. Per altra banda, el producte interior brut per càpita va ser de 36.437 euros, que també va créixer respecte l’any anterior.

Estadística ha publicat la comptabilitat nacional bàsica. Una de les dades més destacables és que la pressió fiscal ha pujat entre el 2014 i el 2019.

Fa sis anys, el 22,3% del producte interior brut eren impostos, xifra que va pujar al 25,1% el 2016 i al 25% el 2019. És a dir, un de cada 4 euros de l’economia es va destinar als tributs. Això és sensiblement inferior al que passa a Espanya i França i, de fet, a la Unió Europea en conjunt, on la pressió impositiva és sensiblement més elevada.

També s’ha de dir que el producte interior brut per càpita va ser el 2019 de 36.347 euros. Evidentment, es tracta d’una mitjana entre tots els ingressos dels habitants. Aquest resultat suposa un 1,6% més que l’any anterior. El PIB nominal es va situar en els 2.818,4 milions d’euros, el que suposa una variació interanual del +3,4% respecte l’any 2018. D’altra banda, el PIB real s’ha situat per aquest mateix any en 2.674,5 milions d’euros, amb un creixement anual del +2,0%.

Quan es transforma el valor del PIB en termes de paritat de poder adquisitiu en euros, als efectes de comparar economies amb diferents nivells de preus, el PIB en PPS en euros se situa en un total de 3.027,3 milions d’euros, amb un variació del +3,7% respecte a l’any 2018. Si s’expressa aquesta magnitud en relació a la població, el PIB per càpita en PPS (euros) és de 39.041 euros, amb una taxa de variació del +1,9%.

S’ha de tenir en compte que aquestes dades encara no són definitives sinó que són estimacions, tot i que habitualment el resultat final no acostuma a variar massa de les aproximacions. També s’ha de precisar que la crisi que ha començat aquest 2020, previsiblement, farà canviar molt els registres econòmics d’enguany respecte l’anterior.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES