Reforcen el SAD amb 9 places de treballador familiar sociosanitari

Una treballadora en un centre sociosanitari
Una treballadora en un centre sociosanitari. Foto: ARXIU

Reforçar l’atenció a la gent gran i a les persones amb dependència, dificultats d’autonomia o que necessiten suport per a fer activitats de la vida diària, aconseguint que romanguin al seu domicili el màxim temps possible, sempre amb una atenció de qualitat i personalitzada. Amb aquest objectiu, el Govern ha aprovat un edicte de mobilitat interna a l’Administració general per a la cobertura de nou places vacants de treballador familiar sociosanitari, adscrits al Servei d’Atenció Domiciliària (SAD).

La missió del treballador familiar sociosanitari del SAD és potenciar l’autonomia de les persones i les famílies ateses, amb un actuació diagnòstica, assistencial, educativa, rehabilitadora i socialitzadora, per a mantenir i millorar l’autonomia i la relació amb l’entorn, realitzant un seguiment i atenció en els aspectes sanitaris, psicològics i social, mitjançant els plans d’Atenció Individual Domiciliària (PAID).

D’aquesta manera, s’afavoreix un model alternatiu a l’hospitalització o a l’ingrés residencial, aconseguint més eficiència del sistema sociosanitari i donant resposta a les necessitats de la ciutadania.

A més, el Consell de Ministres també ha donat llum verda a la convocatòria per a la cobertura d’una plaça vacant en el lloc de treball de Coordinador de la Unitat de Valoració domiciliària. La missió del lloc de treball és el de valorar i gestionar les necessitats dels usuaris, familiars i entorn proper dins el marc competencial del servei i des de la vessant sanitària pròpia de la disciplina d’infermeria, especialment pel que fa al Servei d’atenció domiciliària i la Comissió de Valoració Sociosanitària (COVASS).

En ambdós casos, en el cas que no es cobreixin les places en la convocatòria de mobilitat interna, es publicarà al BOPA un concurs de mobilitat obert a l’Administració general, l’Administració de Justícia, els comuns, el Consell General, i els organismes adscrits al Consell General. Finalment, si quedés també desert, es procediria a publicar l’edicte extern.

TOTES LES NOTÍCIES