Nous percentatges de participació per accedir al metge especialista fora de la via preferent

Metge
Metge referent

El Ministeri de Salut informa que, a partir del proper 1 de juliol i tal com estableix el Reglament d’accés a l’assistència sanitària pública, es despleguen dos nous aspectes per continuar amb la implementació de la via preferent. Així, i després que s’acabin els terminis d’excepció que s’havien marcat, des del primer de juliol serà necessari que abans d’anar a l’especialista, el pacient vagi al metge referent perquè aquest l’hi derivi. Si no, haurà d’assumir un percentatge de participació econòmica més elevat per cada visita.

Cada derivació a un especialista es pot allargar o bé sis visites o bé sis mesos per tractar el mateix episodi. No obstant, i tal com ha recordat el ministre Portaveu, en cas de necessitar visites periòdiques amb un metge especialista per una malaltia prolongada, aquest es podrà designar com a metge especialista referent i, per tant, s’hi podrà acudir directament.

En paral·lel i també a partir de l’1 de juliol, si un pacient vol anar a la consulta d’un oftalmòleg, odontòleg o ginecòleg – tots són especialistes que no requereixen la derivació d’un metge de capçalera – sí que s’haurà de tenir assignat un metge referent si es vol mantenir la màxima cobertura per part de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social.

El ministeri de Salut xifra en un 85% el percentatge de la població que a hores d’ara ja ha escollit el seu metge referent. La tria es pot fer o bé al web de la CASS o bé directament a la consulta del doctor. La posada en marxa d’aquest sistema té l’objectiu d’avançar cap a una millora de la qualitat, accessibilitat, eficiència i sostenibilitat de l’assistència sanitària pública d’Andorra.

Percentatge de participació de l’usuari (des de l’1 de gener del 2020):

Via preferent

Fora via preferent

Visita mèdica

25%

67%

Actes efectuats, proves i productes prescrits

25%

40%

Actes de reeducació i readaptació funcional

35%

40%

TOTES LES NOTÍCIES