Manifest de la FAAD pel Dia Europeu i Internacional de les Persones amb Discapacitat 2020

Logotip de la FAAD
Logotip de la FAAD

Avui 3 de desembre del 2020 és la diada europea i internacional de les Persones amb discapacitat.

El lema de la OMS per aquest dia 3 de desembre és “UN DIA PER A TOTS”. La UNESCO té el lema de “RECONSTRUIR MILLOR: VERS UN MÓN INCLUSIU, ACCESIBLE, DESPRÉS DEL COVID-19, PER I AMB LES PERSONES AMB DISCAPACITAT. I la ONU es centra en la PARTICIPACIÓ I LIDERATGE DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT : AGENDA DE DESENVOLUPAMENT 2030

En consonància amb els lemes de les organitzacions internacionals podem dir que durant aquest any la COVID-19 ha colpit la nostra petita però gran societat. Ha canviat de sobte la nostra manera de viure, la nostra manera d’interaccionar, les nostres relacions socials. Molta gent ens ha deixat i d’altres que han o encara estan malalts. Per a ells i les seves famílies vagi tot el nostre recolzament.

Les persones que més han patit aquesta pandèmia han estat les persones grans i també les persones amb discapacitat.

Com sempre hem dit, les persones amb discapacitat i llurs famílies, formem part de la societat andorrana i per tant volem que se’ns tingui en compte a l’hora de prendre decisions sobre nosaltres i com no en allò que anomenem tornada a la normalitat que teníem abans del 14 de març del 2020.

Tot i els entrebancs que suposa la COVID-19, i en som conscients, no podem de deixar de proposar als nostres dirigents polítics i a tota la societat andorrana, les propostes següents:

  • Vetllar perquè la igualtat d’oportunitats i la NO discriminació de les persones amb discapacitat siguin efectives. Les lleis estan bé, però no la seva aplicació. Cal més canvi de mentalitats que de legalitats. S’ha de fomentar des de tots els àmbits aquests canvis.
  • Cal treballar de manera URGENT en la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat per tal que, amb els recolzaments necessaris, puguin prendre les decisions per elles mateixes.
  • Cal que tothom es cregui i s’apliqui des dels organismes competents que la millor manera de viure de les persones amb discapacitat és la VIDA INDEPENDENT amb els recolzaments necessaris. Les persones amb discapacitat tenim el dret de viure com la resta de la societat i ser-hi inclosos.
  • S’han fet avenços en l’educació. Són insuficients. Demanem que les persones amb discapacitat tinguin les mateixes oportunitats que la resta de persones en el món de l’educació en tots els nivells educatius, sobretot per allò que fa referència a les titulacions oficials i homologades. L’educació inclusiva no es tracta de que la persona (tingui l’edat que tingui) arribi a un estàndard de competències, sinó que l’educació ha de fer que la persona arribi a les seves màximes competències.
  • S’ha d’assegurar d’una vegada per totes una accessibilitat universal en tots els àmbits, amb ajustaments raonables, per a tota la població. Accés als edificis, lectura fàcil i accessibilitat cognitiva de les normes jurídiques, per exemple, així com tot allò que es promogui i que totes les persones puguin entendre i a tots nivells (noves tecnologies, recolzaments en l’administració pública per l’ús dels seus serveis, etc…).
  • Activar d’una vegada i de manera eficient els recolzaments necessaris per la plena inclusió en l’ocupació de les persones amb discapacitat, fomentant el treball per compte propi i posant les degudes exempcions fiscals i d’altre caire a les empreses que contractin persones amb discapacitat. Instaurar una formació professional de qualitat que promogui també les capacitats de les persones per a poder fer una inclusió real en les empreses.
  • Vetllar perquè el nivell salarial de les persones amb discapacitat sigui el mateix que la de la resta dels nostres ciutadans en igualtat de condicions.
  • Calen canvis profunds a la CONAVA per tal de que abasti totes els aspectes de salut, treball i activitats bàsiques de la vida diària de les persones. Una nova eina s’ha de preveure per a que ofereixi un marc de referència conceptual i que siguin uniformes per tal de gaudir d’igualtat d’oportunitats per a les persones amb discapacitat, una atenció a la salut centrada en les persones i en el seu benestar eliminant les barreres que incapaciten a les persones..
  • Tal com menciona la Convenció de la ONU pels drets de les persones amb discapacitat, demanem estar presents en tots aquells fòrums, reunions, òrgans decisoris, etc. on es tractin els nostres drets, les nostres obligacions i tot allò que faci referència a les Persones amb discapacitat. No podem estar exclosos.

RES PELS DISCAPACITATS, SENSE ELS DISCAPACITATS

Andorra la Vella, 3 de desembre del 2020
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FAAD

TOTES LES NOTÍCIES