Les importacions creixen un 35,4% al març però es manté en negatiu l’acumulat de l’any

Camions a la duana
Camions a la duana. Foto: ARXIU

Les importacions durant el mes de març han sumat un valor de 104,41 milions d’euros, el que suposa una variació percentual del +35,4% respecte al març de l’any anterior. Tenen una variació percentual positiva més destacada els grups de “Transport” amb un +146,7%, “Energia” amb un +154,6% i “Joieria” amb un +255,2%. Per contra, els grups amb una variació percentual negativa són “Begudes i tabac” amb un -33,0%, “Farmàcia-perfumeria” amb un -21,7% i “Alimentació” amb un -16,0%. Sense el capítol “Energia”, la variació percentual és d’un +28,4%.

Durant els tres primers mesos de l’any 2021, el total d’importacions és de 243,38 milions d’euros, amb una variació percentual del -14,6% respecte al mateix període de l’any anterior. Tenen valors positius: “Joieria” (+70,3%), “Construcció” (+22,6%) i “Transport” (+22,3%). En canvi, les partides que destaquen amb valors negatius són “Begudes i tabac” (-43,3%), “Farmàcia-perfumeria” (-39,4%) i “Alimentació” (-31,1%).

Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.268,26 milions d’euros, el que suposa una variació percentual del -5,3% respecte a l’acumulat dels darrers dotze mesos del període anterior, en que les importacions en valor van ser de 1.338,81 milions d’euros. Sense el capítol “Energia”, les importacions disminueixen un -3,0% en comparació a l’any anterior. Destaca amb una variació percentual positiva la partida “Diversos” (+143,0%). Per contra, les partides amb una variació percentual negativa més destacada són “Farmàcia-perfumeria” (-35,2%), “Begudes i tabac” (-34,8%), “Energia” (-33,1%), i “Vestit i calçat” (-28,7%).

Les exportacions durant el mes de març han sumat 13,00 milions d’euros, amb una variació percentual del +130,5% respecte al període anterior. Les partides exportades que destaquen amb una variació percentual positiva i una major variació absoluta són “Electrònica” amb un +162,0%, “Transport” amb un +285,3% i “Vestit i calçat” amb un +178,2%. Té una variació percentual negativa la partida “Joieria” (-29,7%).

En els primers tres mesos de l’any 2021, el total d’exportacions és de 33,20 milions d’euros, amb una variació percentual del +44,5% respecte el mateix període de l’any anterior. Destaca amb valors positius la partida de “Transport” (+198,5%). En canvi, la partida amb una major variació absoluta negativa és “Joieria” (-15,3%).

Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les exportacions tenen un valor de 153,71 milions d’euros, amb una variació percentual del +35,8% respecte a l’acumulat dels darrers dotze mesos de l’any anterior. Les partides amb una variació positiva i major variació absoluta són “Diversos” amb un +265,7%, “Transport” amb un +55,9%, i “Vestit i calçat” amb un +20,1%. Per contra, les partides amb una variació absoluta negativa més destacada són “Joieria” amb un -30,5%, “Industrial” amb un -6,4% i “Construcció” amb un -10,7%.

 

Dades ajustades

Pel que fa a les importacions mensuals expressades en dades ajustades, és a dir, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, mostren una tendència a l’alça, tot i que amb valors negatius, en els darrers dos mesos, situant-se en un -1,9% en aquest mes de febrer. Seguidament, les variacions intermensuals de les exportacions, expressades en els mateixos termes, mostren una tendència a la baixa en els darrers cinc mesos, situant-se en un -2,2% en aquest últim mes.

TOTES LES NOTÍCIES