L’IPC avançat registra una taxa interanual al març del +1,4%

Gràfic de l'evolució de l'IPC fins al març 2021
Gràfic de l’evolució de l’IPC fins al març 2021. Font: Departament d’Estadística.

La variació interanual estimada de l’IPC -índex de preus de consum- al mes de març del 2021 és del +1,4%, segons el càlcul de l’indicador avançat. Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC segons el qual, en cas de confirmar-se, augmentaria set dècimes respecte a l’IPC avaluat al mes de febrer (+0,7%).

L’IPC avançat d’Espanya del mes de març del 2021 se situa al +1,3%. En cas de confirmar-se augmentaria un punt i tres dècimes respecte a la variació registrada al mes de febrer. L’IPC avançat de França del mes de març del 2021 se situa al +1,1%. En cas de confirmar-se augmentaria cinc dècimes respecte a la variació registrada al mes de febrer.

 

Metodologia emprada pel càlcul de l’indicador avançat

Es calcula aquest indicador avançat amb l’objectiu d’aportar la mateixa informació, en temps i qualitat, que les dades publicades pels instituts d’estadística de la UE. Aquest indicador avançat es calcula seguint la mateixa metodologia utilitzada pel càlcul de l’IPC. La diferència entre ambdós indicadors rau en la informació utilitzada. Aquest indicador suposa un càlcul previ de l’IPC amb el 99% aproximat dels preus de març entrats. Per les sèries de preus que encara no han estat enquestades, s’utilitza el mateix preu del mes anterior.

L’indicador avançat proporciona únicament una informació orientativa i, per tant, no ha de coincidir necessàriament amb la dada definitiva de l’IPC.

TOTES LES NOTÍCIES