Increment del 128,9% de les matriculacions de vehicles al març

Vehicles en un concessionari
Vehicles en un concessionari (ARXIU)

Les matriculacions de vehicles durant el mes de març han estat 435, la qual cosa suposa una variació percentual positiva del +128,9% respecte al mes de març de l’any anterior. Aquest mes tots els grups han tingut variacions positives: “Altres” amb un +150,0%, “Turismes” amb un +133,6%, “Motocicletes i Ciclomotors” amb un +117,1% i “Camions i Camionetes” amb un +108,3%.

Les matriculacions de vehicles des del gener fins al març han estat de 939, un +18,9% en comparació al mateix període anterior, en el que es van matricular 790 vehicles. Presenten variacions positives “Turismes”, amb un +24,5% i “Motocicletes i ciclomotors”, amb un +19,2%. En canvi, presenten variacions negatives “Altres”, amb un -16,7% i “Camions i camionetes”, amb un -8,6%.

Les matriculacions de vehicles durant els darrers 12 mesos han estat 3.825, el que representa una variació percentual negativa del -11,1% respecte al mateix període anterior, en què es van matricular 4.305 vehicles. En els darrers 12 mesos, tots els grups presenten variacions negatives: “Camions i Camionetes” amb un -37,5%, “Altres” amb un -16,3%, “Turismes” amb un -10,0% i “Motocicletes i Ciclomotors” amb un -0,3%.

 

Per tipus d’energia (dades originals)

Aquest mes han tingut variacions positives: “Gasolina” amb un +111,4% i “Gasoil” amb un +89,8%. Pel que fa als vehicles elèctrics 100%, aquest mes se n’han matriculat 7, 6 més que el mateix mes de l’any anterior. Quant als vehicles híbrids, en termes globals se n’han matriculat 64, 54 més que l’any anterior. Per últim, dels vehicles “Sense carburant”, aquest mes se n’han matriculat 11, és a dir, 5 més que al mateix mes de l’any anterior.

De gener a març, i en comparació amb el mateix període anterior, cal destacar l’augment de matriculacions en els vehicles “Híbrids de gasolina endollable”, amb un +725,0% (+29 vehicles), en els “Híbrids de gasolina no endollable”, amb un +70,6% (+24 vehicles), els de “Gasolina”, amb un +12,3% (+58 vehicles), així com l’augment en els vehicles de gasoil, amb un +11,9% (+29 vehicles).

Durant els darrers 12 mesos i en comparació amb el mateix període anterior, cal destacar la reducció de matriculacions en els vehicles de “Gasolina” amb un -14,8% (-388 vehicles), així com el descens en els vehicles de “Gasoil”, amb un -24,0% (-341 vehicles). En la resta de categories s’han matriculat 91 vehicles “Sense carburant”, 87 vehicles “Elèctrics 100%”, 203 vehicles del grup “Híbrids de gasolina no endollable” i 93 vehicles “Híbrids de gasolina endollable”. Pel que fa als vehicles “Híbrids de gasoil no endollable” i “Híbrids de gasoil endollable”, se n’han matriculat 35 i 3, respectivament.

 

Dades ajustades

Pel que fa a les dades mensuals ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, es constata una tendència mensual a l’alça en els darrers dos mesos, tot i que negativa, situant-se aquest mes de març en un -1,5%. El grup de “Turismes” mostra una tendència a l’alça en el darrer mes, i al mes de març es situa en un +12,4%. En quant a “Motocicletes i Ciclomotors”, presenta una tendència mensual a l’alça, en els darrers cinc mesos, i es situa en aquest mes de març en un +0,8%. El grup de “Camions i Camionetes” presenta una tendència mensual a l’alça en els darrers quatre mesos, situant-se aquest mes de març en un +3,4%. Pel que fa el grup d’“Altres”, mostra una tendència mensual a l’alça, en els darrers tres mesos i se situa en aquest darrer mes de març en un +1,3%.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES