L’entrada de vehicles al país disminueix un 6,3% respecte el setembre del 2019

La frontera hispanoandorrana el primer dia sense estat d'alarma a Espanya
La frontera hispanoandorrana el primer dia sense estat d’alarma a Espanya. Foto: ATV

El nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes de setembre ha estat de 332.196, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mes de setembre de l’any anterior del -6,3%, segons exposa el departament d’Estadística en una nota de premsa. El total de turismes presenta un decrement del -6,9% i el de vehicles pesants un increment del +22,1%.

Els turismes provinents d’Espanya han tingut una variació percentual negativa del -1,4% mentre que, pels provinents de França, la variació ha estat d’un -15,5%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual positiva del +30,2% per la frontera hispanoandorrana. Pel que fa a la frontera francoandorrana, la variació ha estat negativa en un -16,4%.

El nombre de vehicles que han entrat al país durant els darrers 12 mesos ha estat de 3.428.415, fet que representa una variació del -18,0% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 4.181.484 vehicles. Els vehicles que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han disminuït en 513.637 unitats, un -18,5% respecte al mateix període de l’any passat, mentre que els que han entrat per la frontera francoandorrana ho han fet en un -17,0% (-239.432 unitats).

De gener a setembre del 2020, respecte el mateix període del 2019, s’ha produït un decrement del -25,9% en el nombre de vehicles, amb un decrement del -27,7% dels provinents d’Espanya i un decreixement del -22,5% dels provinents de França.

TOTES LES NOTÍCIES