Josep Segura, nou president d’Andorran Banking

Josep Segura Banc Sabadell

L’Assemblea General de l’Associació de Bancs Andorrans (Andorran Banking) ha procedit a l’elecció dels nous President i Vicepresident de l’Associació. D’acord amb el què està establert estatutàriament, els mandats són rotatius i renovables anualment.

Els nous nomenaments per l’any 2020 han recaigut en Josep Segura Solà, conseller – director general de BancSabadell d’Andorra, com a president i en Xavier Cornella Castel, conseller executiu i director general de Crèdit Andorrà, com a vicepresident.

Fundada l’any 1960, Andorran Banking agrupa les entitats bancàries d’Andorra, representa els seus interessos, vetlla pel compliment de les bones pràctiques bancàries i impulsa iniciatives orientades a la millora dels estàndards tècnics del sector.

TOTES LES NOTÍCIES