Facilitats en l’expedició del passaport dels infants i de persones amb discapacitat

passaports andorrans
Passaports andorrans. Foto: ARXIU

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, la modificació del Reglament relatiu a l’expedició del passaport ordinari. L’objectiu és facilitar els tràmits a les persones amb impediments físics i als menors de sis anys.

Fins ara s’establia que la fotografia del passaport s’havia de fer a la cabina fotogràfica especial instal·lada a les oficines de Tràmits en el mateix acte de presentar la sol·licitud. Tanmateix, s’ha pogut constatar que hi ha certes dificultats per part d’alguns usuaris per fer-se la fotografia en les condicions expressades, com és el cas dels infants menors de sis anys i de les persones que, per diferents motius o circumstàncies degudament justificats, presenten algun impediment físic que els impossibilita fer servir el dispositiu fotogràfic habilitat a Tràmits.

Consegüentment, aquest Reglament introdueix una modificació que ha de permetre facilitar la tramitació i l’expedició dels passaports als usuaris, sense que les mesures de seguretat aplicables als passaports biomètrics de tercera generació es vegin afectades.

Així doncs, es manté el fet que l’interessat s’ha de fer una fotografia a la cabina fotogràfica especial instal·lada a les oficines de Tràmits, d’acord amb els requisits i les característiques ja vigents.

Tanmateix, la modificació del Reglament introdueix com a novetat que les persones menors de sis anys i les que presentin qualsevol impediment físic que els impossibiliti fer la fotografia a les cabines instal·lades a les oficines de Tràmits, sempre que estigui degudament justificat, han d’adjuntar a la sol·licitud una fotografia que ha de complir els requisits següents:

a)    Que hagi estat presa recentment, en els sis mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

b)    Que capti la imatge de la persona en posició frontal mirant directament a la càmera amb expressió neutra, amb la boca tancada i amb els ulls oberts i sense cabells que els ocultin. En cas que la persona porti ulleres, se les ha de treure amb la finalitat de visualitzar de forma completa els ulls. No s’admet cap fotografia que presenti la persona amb pentinats o adorns facials que ocultin parcialment el rostre o amb qualsevol accessori al cap.

c)    Que sigui captada en color amb fons monocromàtic de color clar.

d)    Que presenti les dimensions de 35×45 mm i sigui produïda utilitzant tècniques fotogràfiques convencionals.

 

TOTES LES NOTÍCIES