En marxa la consulta en línia de les bases de dades de marques de l’OMPA

En marxa la consulta en línia de les bases de dades de marques de l'OMPA
Oficina de Marques i Patents del Principat d’Andorra (OMPA) (SFG)

En el marc del projecte d’Administració electrònica impulsat pel Govern, i dins del conjunt d’actuacions impulsades pel Ministeri de Presidència, Economia i Empresa per modernitzar la informatització del Departament de Registres Jurídics i Econòmics, l’Oficina de Marques i Patents del Principat d’Andorra (OMPA) ha posat en marxa un seguit d’accions per facilitar l’activitat dels usuaris dels seus serveis.

Així, ja es poden consultar en temps real al seu web (www.ompa.ad) les dades de tots els registres de marca efectuats pels titulars d’aquestes des de l’inici de les activitats de registre de l’OMPA -el 5 de desembre del 1996- fins avui. Aquesta consulta és gratuïta i està oberta a tothom, el contingut de la base de dades s’actualitza diàriament i es pot realitzar des de qualsevol dispositiu.

Igualment, s’han generat digitalment els 102 exemplars de la Gaseta de Marques que s’han publicat trimestralment al llarg d’aquests anys, i es pot accedir lliurement al seu contingut al mateix web. L’esforç en posar a disposició del públic la consulta actualitzada d’aquestes bases de dades dóna resposta a les demandes del sector i equipara l’activitat de l’oficina andorrana en aquest camp a la d’altres oficines internacionals de propietat industrial.

Aquesta iniciativa es complementarà aquest any amb la implementació de la tramitació exclusivament electrònica del procediment de registre de marca i tots els actes que se’n deriven, així com la informatització de la seva gestió administrativa amb un programa que permetrà optimitzar eficientment els recursos humans de què disposa l’OMPA.

L’ús de les noves tecnologies prosseguirà posteriorment amb la mateixa tasca d’informatització del Registre de Patents, fins a fer possible la gestió electrònica integral de tots els àmbits de treball de l’OMPA.

TOTES LES NOTÍCIES