Els tràmits presentats a l’Administració pública creixen un 6,1% al 2019

edifici de govern
L’Edifici administratiu del Govern. Foto: ARXIU

El nombre total de tràmits que s’han presentat a l’Administració pública al llarg del 2019 s’eleva fins als 188.743, cosa que representa una variació positiva del +6,1% respecte als tràmits expedits l’any 2018 (177.973). D’aquests, el 15,4% van ser tràmits llargs (és a dir, que necessiten la validació per part d’altri), mentre que el 84,6% restant van ser curts (és a dir, que es consideren ràpids o automàtics). Pel que fa a l’estat de la sol·licitud, la gran majoria de tràmits, el 84,9%, es van tancar, davant del 5,2% que es van quedar per lliurar i el 6,0% que van ser informats.

Quasi la meitat de les sol·licituds de tràmits, un 46,7%, es van entrar a l’edifici administratiu del Govern, un 14,9% a Immigració i un 11,4% a través de l’Oficina Virtual. La variació anual de tràmits entrats a través de l’Oficina Virtual és d’un +37,7%. Pel que fa als despatxos tramitadors, els que més tràmits van realitzar van ser el Servei d’Immigració (15,0%), el Servei de Vehicles (11,0%) i el Servei de Policia (6,4%).

Per tipus de tràmit, els més nombrosos l’any 2019 van ser les autoritzacions d’Immigració (10,7%), els tràmits de Vehicles (9,9%) i els permisos de conduir (5,5%).

Finalment, pel que fa a la temporalitat de les dades, es pot observar que la franja horària amb més tràmits realitzats és entre les 10 h i les 13 h, en la qual s’han entrat més de la meitat dels tràmits del dia (56,9%). Els dies de la setmana amb més tramitacions han estat el dimarts i el dijous (amb un 20,9% i 21,3% dels tràmits entrats), i el dia que se n’han fet menys és el dilluns (18,4%). També s’observa que els mesos en què se n’han fet més són juliol (10,8%), novembre (10,4%) i maig (10,1%). Per contra, els mesos en què se n’han registrat menys són gener (6,7%) i agost (5,6%).

TOTES LES NOTÍCIES