El consum d’energia en TEP cau un 13% a l’agost

uns sortidors de carburant
Uns sortidors de carburant. Foto: ARXIU

El consum d’energia en TEP durant el mes d’agost ha estat de 15.462 TEP, el que representa una variació percentual negativa del -13,0% respecte al mes d’agost de l’any anterior, segons exposa el Departament d’Estadística en un comunicat. Tots els grups amb dades representatives presenten variacions negatives. Entre aquests destaquen “Propà” amb un -28,1%, “Gasoil locomoció” amb un -15,4%, “Fuel domèstic” amb un -15,1%, “Gasolina” amb un -10,2% i “Electricitat” amb un -7,1%.

De gener a agost del 2020 hi ha hagut un consum d’energia en TEP de 112.867 és a dir, un -21,6% respecte al mateix període de l’any 2019. Tots els grups amb dades representatives presenten variacions negatives respecte al mateix període del 2019: “Gasoil de locomoció” un -31,4%, “Gasolina” un -27,1%, “Propà” un -19,9%, “Electricitat” un -10,9%, “Butà” un -10,5% i “Fuel domèstic” un -9,3%.

Pel que fa a les dades acumulades en els darrers 12 mesos, el consum d’energia ha estat de 187.066 TEP, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mateix període anterior del -14,3%. Tots els grups amb dades representatives presenten variacions negatives. Entre aquests destaquen “Gasoil locomoció” amb un -22,3%, “Gasolina” amb un -15,5%, “Propà” amb un -13,9%, “Electricitat” amb un -6,9% i “Fuel domèstic” amb un -4,9%.

El consum d’energia elèctrica durant el mes d’agost ha estat de 35.715 MWh, és a dir, una variació percentual negativa del -7,1% respecte al mes d’agost de l’any anterior. Només un sector presenta variacions anuals positives: “Estacions d’esquí” amb un +5,5%. La resta de sectors presenten variacions negatives, de les que destaquen: “Hoteleria i restauració” amb un -20,6%, “Construcció i annexes” amb un -15,9% i “Enllumenat públic” amb un -15,6%.

De gener a agost del 2020 hi ha hagut un consum d’energia elèctrica de 331.294 MWh, és a dir, un -10,9% respecte al mateix període de l’any 2019. “Construcció i annexes” i “Usos domèstics” presenten variacions positives del +30,1% i 3,8%, respectivament. La resta de sectors presenten variacions negatives, entre les quals destaquen: “Estacions d’esquí” amb un -28,5%, “Indústries” amb un -26,6% i “Hoteleria i restauració” amb un -23,8%.

Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers 12 mesos, el consum ha estat de 514.842 MWh, el que equival a una variació percentual negativa del -7,0% respecte al mateix període anterior. “Construcció i annexes” presenten variacions positives del +29,2% i 3,5%, respectivament. La resta de sectors presenten variacions negatives de les que destaquen “Estacions d’esquí” amb un -15,9%, “Indústries” amb un -15,4% i “Hoteleria i restauració” amb un -15,2%.

El consum d’energia en TEP amb dades ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, presenta en els darrers cinc mesos una tendència a l’alça, situant-se en un +6,3%.

[do_widget id=category-posts-pro-64]