Els Propietaris de Terres Andorranes traslladen als candidats la seva preocupació pel desmesurat creixement del país

Una grua de construcció
Una grua de la construcció (Pexels)

L’Associació de Propietaris de Terres Andorranes no edificades (APTA) va contactar amb les diferents candidatures que es presenten a les eleccions generals del proper 2 d’abril per tal de reunir‐s’hi i poder saber de primera mà quines són les seves propostes en aquells temes que els afecten directament. En la darrera setmana, l’APTA ha mantingut trobades amb quatre de les sis candidatures (Demòcrates, PS‐SDP, Liberals i Concòrdia). Resta pendent la reunió el proper divendres amb Andorra Endavant.

Diferents membres de la Junta Directiva Nacional de l’APTA, amb el seu president Josep Duró al capdavant, han traslladat als candidats la seva preocupació per diferents qüestions:

. La gran pressió urbanística que hi ha al país com a conseqüència del desmesurat creixement, “producte d’una Llei General d’Ordenament Territorial i Urbanisme (LOGTU) obsoleta, una manca de planificació global de les necessitats urbanístiques i una inversió estrangera que fonamentalment ha estat basada en la construcció i l’economia especulativa”.

. “La nul·la consideració que es té de l’associació per part del Govern i dels legisladors a l’hora d’aportar reflexions, estudis i punts de vista sobre el desenvolupament i el model urbanístic del futur, i més tenint en compte que qualsevol decisió que es prengui per part de l’administració en aquesta matèria impacta directament en el patrimoni dels associats”.

L’APTA ha traslladat als candidats que els associats representen dues terceres parts de la superfície de terres no construïdes del país; que el seu objectiu principal és preservar el patrimoni i que posen en valor les necessitats de creixement d’un país de muntanya, cosa per la qual reclamen ser més participatius i mantenir un diàleg directe i fluid amb l’administració.

Al mateix temps, els han reclamat més seguretat jurídica per a protegir els terrenys i fiscalitzar més les inversions foranes, amb una visió global de l’urbanisme que tingui com a objectiu vetllar per la qualitat i defineixi unes obligacions als promotors per a mitigar l’impacte especulatiu respecte l’impacte a llarg termini sobre la societat andorrana.

En aquesta línia, s’ha lliurat a cada una de les candidatures amb qui l’APTA s’ha reunit, el darrer informe que la professora Danielle Cabanis, professora de la Universitat de Tolosa i coneixedora de la realitat andorrana des de fa anys, ha realitzat en el marc de col∙laboració i assessorament que manté amb l’APTA.

TOTES LES NOTÍCIES