Els candidats lliures de segona ensenyança podran convalidar assignatures aprovades fins a 5 anys abans

Una persona escriu amb bolígraf en uns fulls
Una persona escriu amb bolígraf en uns fulls. Foto: ARXIU

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, una modificació del Decret de graduat en segona ensenyança per a candidats lliures. El decret va crear-se el 2004 amb la voluntat de donar resposta a les persones majors de 16 anys que no havien obtingut aquesta titulació al final de l’escolaritat obligatòria i que ara volen assolir-la.

Així, amb la finalitat de garantir el màxim desenvolupament formatiu de les persones i tenir en compte el recorregut acadèmic previ dels candidats que es presenten a la prova, la modificació que aquest dimecres s’ha aprovat permet la convalidació d’assignatura a partir de les qualificacions obtingudes al final de l’ensenyament obligatori tant del sistema educatiu andorrà com dels equivalents a altres sistemes educatius.

Les assignatures obligatòries per assolir el títol de graduat en segona ensenyança són: llengua catalana, llengua castellana, llengua francesa, matemàtiques, ciències físiques i de la natura, ciències socials i informàtica. En aquest sentit, els candidats que acreditin una qualificació superior a 5 sobre 10 al final del segon cicle de segona ensenyança obtinguda com a màxim cinc anys abans de la demanda, podran convalidar aquestes assignatures i no serà necessari que se n’examinin.

TOTES LES NOTÍCIES