El PIB real de 2023 se situa en 2.858,9 milions d’euros, un augment del +1,4% en relació al 2022

El PIB de 2023 se sitiua als 2.858,9 milions, això és un +1,4% respecte l'any anterior (jcomp a freepik)
El PIB de 2023 se sitiua als 2.858,9 milions, això és un +1,4% respecte l’any anterior (jcomp a freepik)

A partir de l’elaboració de la comptabilitat trimestral d’Andorra iniciada l’any 2017 (base any 2010) i que es remunta des de l’any 2002, es compta amb una estimació avançada del Producte Interior Brut (PIB) anual basada en les successives estimacions trimestrals, al marge de disposar d’una mesura molt significativa de l’evolució del PIB al llarg de cada any. Per tant, una vegada s’ha estimat la variació del darrer trimestre de l’any 2023, s’està en condicions d’avançar una estimació anual del PIB d’aquest any.

D’aquesta manera, el PIB real de l’any 2023 se situa en 2.858,9 milions d’euros, el que suposa un augment del +1,4% en relació a l’any 2022 degut, a la variació positiva de quasi bé tots els sectors productius del Principat. Destaca el sector construcció, amb un augment del +6,0%, seguit del sector serveis amb un +2,0%. El sector agricultura també experimenta una variació positiva, mentre que la industria experimenta una variació negativa.

Pel que fa als components del sector serveis, el subsector del Comerç, Hosteleria, Transport, Informació i Comunicacions creix el +1,3%, el subsector Financer, Immobiliari i les Activitats Professionals i Tècniques enregistra una variació del +2,4%, i el subsector de les Administracions Públiques, Educació, Sanitat, Serveis Socials i Personals augmenta el +2,0%.

D’altra banda, el PIB nominal per a l’any 2023 creix el +7,4% respecte l’any anterior, situant-se en 3.447,5 milions d’euros.

A partir de les dues magnituds anteriors, el PIB nominal per càpita se situa en 40.511 euros a l’any 2023, amb un augment del +3,0% respecte l’any 2022 atès el creixement estimat de la població del +4,3%. Per la seva banda, el PIB real per càpita de l’any 2023 disminueix el -2,7% respecte l’any 2022, situant-se en els 33.594 euros.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES