El nombre de visitants disminueix un 95,8% al novembre

Una parella amb una maleta
Una parella amb una maleta. Foto: ARXIU

El mes de novembre del 2020 han entrat al país un total de 22.569 visitants, dels quals 13.910 són excursionistes (61,6%) mentre que 8.659 són turistes (38,4%). Respecte al mes de novembre de l’any passat, el nombre de visitants ha disminuït un -95,8%. El nombre d’excursionistes ha davallat un -96,2%, així com el nombre de turistes amb un -94,8%.

Per país de residència, els visitants francesos presenten una variació negativa d’un -97,3%, seguits pels visitants d’altres procedències i els espanyols que presenten una disminució d’un -97,2% i d’un -94,7%, respectivament.

Pel que fa a les dades acumulades durant els darrers dotze mesos, els visitants han disminuït un -29,4%. Per tipus de visitants, tant els turistes com els excursionistes han disminuït durant els darrers dotze mesos amb un -29,7% i un -29,1%, respectivament.

Des del principi d’any, els visitants davallen un -32,9% respecte al mateix període de l’any anterior. Els turistes presenten una disminució d’un -33,5%, així com els excursionistes amb un -32,5%.

 

Característiques socioeconòmiques

Els que visiten el país sols són el grup més nombrós (29%), seguits dels que ho fan amb la parella (27%). Opten per Andorra com a destinació per visitar amb la família el 23%, i un 11,5% ho fa amb amics.

Pel que fa a les principals motivacions de la visita, aquest mes és atípic amb les afectacions de mobilitat causades per la COVID-19. Així, el principal motiu dels visitants és el treball (no fronterer) amb un (38,2%). Pels excursionistes el motiu principal de visita són les compres amb un 40,9%. Quant als turistes el motiu principal de visita és el treball (no fronterer) un 46,4%.

Del total de les pernoctacions del mes de novembre de l’any 2020, solament un 53% s’han realitzat a establiments de mercat (sense tenir en compte els càmpings) quant al novembre de l’any passat representaven un 81%. El 39% de les pernoctacions es realitzen en habitatge d’amics, familiars o propi contra l’11% en el mateix mes de l’any anterior; la “Visita a familiars i amics” representa el 3r motiu dels visitants (turistes com excursionistes). Així mateix s’ha detectat un augment de les pernoctacions mitjanes dels turistes, que és de 3,1 nits. També l’augment de turistes de llarga estància s’explica pels treballadors (no fronterers) que venen a recercar feina o en la representació d’una empresa estrangera no resident, segons el motiu principal dels turistes “Treball” i el grup de viatge “sol” que passa del 7% l’any passat al 29%.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES