El nombre de cotitzants per compte propi augmenten un 1,3% respecte el juny del 2019

facana de l'edifici de la CASS
La façana de l’edifici de la CASS. Foto: ARXIU

El nombre d’assalariats creix un 0,9 % els 6 primers mesos de l’any i els de compte propi augmenten de 1,3 % el mes de juny passat, segons els estats financers de la CASS corresponents al primer semestre 2020 aprovats pel Consell d’Administració aquest dimarts.

En relació als 6 primers mesos de 2019, el nombre d’assalariats creix amb un augment del 0,9%; tot i que la mitjana mensual disminueix d’un 0,6%. Al mes de juny consten 38.817 persones registrades com a assalariades a la CASS, un 1,9% menys de les que hi  havia registrades el juny de 2019. A la vegada, augmenta el nombre de cotitzants per compte propi que el mes de juny són 6.713, un 1,3% més dels que constaven registrats el juny de 2019.

El nombre d’assegurats indirectes es situa en les 17.331 persones, indica en un comunicat la parapública. I el nombre de pensionistes a càrrec de la branca general disminueix un 0,4% en relació al 2020, amb 2.694 pensionistes al juny: 2.349 pensionistes d’invalidesa, 344 pensionistes d’orfenesa i 1 pensions de reversió d’ascendents.

A la branca jubilació, l’augment del nombre de pensionistes en relació al 2019 ha estat del 4,3%, havent-se registrat 13.857 pensionistes al juny: 12.229 pensionistes de jubilació i 12 capitals de jubilació; 3.180 pensionistes de viduïtat de les quals 80 de temporals.

Així, la taxa de dependència per al mes de juny és de 3,16 assegurats actius per cada pensionista de la branca jubilació; un 5,7% inferior al juny de 2019.

 

Branca general
S’han incrementat un 2,7% els ingressos per cotitzacions d’assalariats i comptes propis respecte al primer semestre 2019. Per cotitzacions dels assalariats i dels treballadors per compte propi s’han ingressat 63 milions d’euros i per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes), 6,1 milions d’euros.

Les despeses de prestacions de la branca general han augmentat un +4,1% respecte al primer semestre 2019. Les despeses de prestacions sanitàries han suposat 46,4 milions d’euros, és a dir -7,3% respecte al primer semestre 2019. Les despeses de prestacions econòmiques (baixes, pensions d’invalidesa i pensions d’orfenesa) han estat 36,4 milions d’euros, és a dir +20,5% respecte al primer semestre 2019. Aquest augment ve provocat principalment per les baixes de diagnòstic, sospita i aïllament per contacte de Covid-19.

 

Branca jubilació
Els ingressos per cotitzacions de la branca jubilació han davallat un -1% respecte al primer semestre 2019. El total ingressos per cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte propi han estat 71,7 milions d’euros i els ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes) han sumat 2,6 milió d’euros. Les transferències de Govern per finançar pensions no contributives han estat 2,6 milions d’euros.

Per altra banda, les despeses de prestacions de la branca jubilació han incrementat un +8% respecte al primer semestre 2019. Així, les despeses de les pensions contributives han estat 52,9 milions d’euros, és a dir +8% respecte al primer semestre 2019 i les despeses de pensions no contributives han sumat 2,6 milions d’euros, és a dir +7% respecte al primer semestre 2019.

 

Implantació de la cita prèvia a partir del proper 5 d’octubre per atencions presencials a les àrees de control sanitari i control administratiu 
Des de l’inici de l’emergència sanitària els aforaments en espais tancats està limitat i per tant en l’edifici de la CASS també s’ha reduït l’aforament. Vista aquesta situació s’ha intentat re-dirigir el màxim de tràmits cap al canal Internet, però encara continua havent-hi molts assegurats que prefereixen realitzar els seus tràmits presencialment. Aquest fet fa que en hores punta es generin cues davant de la CASS. Per solucionar aquesta situació i donar un millor servei als assegurats, el Consell d’Administració aprova que totes les atencions presencials a la CASS, excepte les de l’àrea d’atenció al públic de la planta baixa, es realitzin amb cita prèvia a partir del 5 d’octubre. Amb aquest canvi es vol aconseguir que el flux d’atencions presencials durant el dia siguin constants i per tant no es formin acumulacions davant de l’edifici de la CASS.

Es pot demanar cita prèvia a l’adreça web: www.cass.ad/no-faci-cues o al telèfon 870 871.

D’altra banda, també s’ha acordat una col·laboració amb el comú d’Andorra la Vella per formar els treballadors de les cases pairals en els tràmits on-line de la CASS. Des del Comú d’Andorra la Vella s’ha transmès a la CASS les dificultats que tenen la gent gran de la parròquia per realitzar certs tràmits. En aquest sentit, tant des del Comú, com des de la CASS, s’entén que un bon canal per realitzar els seus tràmits de manera senzilla i ràpida és Internet. Per aquesta raó es decideix fer una formació als treballadors de les cases
pairals perquè ajudin a la gent gran a fer els seus tràmits a través d’Internet.

TOTES LES NOTÍCIES